Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Tĩnh - 1ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

-----------


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC


THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HÀ TĨNH

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.


ĐẬU THỊ SƯƠNGĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

-----------


Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 1


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH HÀ TĨNH


Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn:

Đậu Thị Sương TS. Nguyễn Ngọc Châu Lớp: K46C-KHĐT

Niên khóa: 2012-2016

Lời Cảm Ơn

Trong quá trình thực tập và hoàn thành bài khóa luận,cũng như hoàn thành khóa học chuyên ngành Kế hoạch- Đầu tư, tôi đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ tận tình từ nhiều cá nhân và tổ chức.

Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô trường ĐH Kinh tế Huế. Trong suốt thời gian qua đã quan tâm chỉ bảo nhiệt tình, hết lòng giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho sinh viên học tập và rèn luyện.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo – TS. Nguyễn Ngọc Châu người đã trực tiếp chỉ dạy, theo sát quá trình nghiên cứu, luôn động viên nhắc nhở, sửa chữa và góp ý tận tình những thiếu sót giúp tôi hoàn thành bài khóa luận.

Thời gian vừa học hỏi và nghiên cứu, vừa thực tập và tìm hiểu tại Sacombank. Tôi đã nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện từ gia đình, bạn bè, nhân viên và khách hàng tại đơn vị cả về thời gian lẫn công sức. Một lần nữa cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất!

Kỳ thực tập và làm bài khóa luận kết thúc, tôi đã học hỏi được nhiều điều mới mẻ từ kiến thức, công việc và cuộc sống, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô, bạn bè.

Tôi đã cố gắng và nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt bài báo cáo, tuy nhiên với những kiến thức học tập trên ghế nhà trường, trong thời gian và kinh nghiệm cho phép thì sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, nên rất mong nhận được sự thông cảm và những góp ý từ thầy cô để bài nghiên cứu được hoàn thiện hơn!

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!


Sinh viên thực hiện:

Đậu Thị Sương


[Type text] Page 3


[Type text] Page 4


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU


CBNV : Cán bộ nhân viên

CBTĐ : Cán bộ thẩm định

CN : Chi nhánh

DA : Dự án

DAĐT : Dự án đầu tư

GCN : Giấy chứng nhận

HĐTĐ : Hội đồng thẩm định

HĐTĐ.PGD/CN : Hội đồng thẩm định Phòng giao dịch/ Chi nhánh NH : Ngân hàng

NHNN : Ngân hàng Nhà nước

NHTM : Ngân hàng thương mại

PGD : Phòng giao dịch

QSD : Quyền sử dụng

QSH : Quyền sở hữu

ROA : Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản

ROE : Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu

ROS : Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu

TCTD : Tổ chức tín dụng

TD : Tín dụng

TMCP : Thương mại cổ phần

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn

TSBĐ : Tài sản bảo đảm

TSCĐ : Tài sản cố định

TSLĐ : Tài sản lưu động

TSNH : Tài sản ngắn hạn

Trđ : Triệu đồng


MỤC LỤC‌

MỤC LỤC ii

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

2.1. Mục tiêu tổng quát 2

2.2. Mục tiêu cụ thể 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

3.1. Đối tượng nghiên cứu 2

3.2. Phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 3

4.1 . Phương pháp thu thập số liệu 3

4.2 . Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu 3

5. Dàn ý nội dung nghiên cứu 3

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA 5

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1. Dự án đầu từ và thẩm định dự án đầu tư tại NHTM 5

1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư 5

1.1.2. Vai trò của dự án đầu tư 6

1.1.3. Khái quát về Ngân hàng thương mại 6

1.1.3.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại 6

1.1.3.2. Hoạt động của Ngân hàng thương mại 7

- Chức năng trung gian tín dụng 7

- Chức năng trung gian thanh toán 7

- Chức năng tạo tiền 7

1.2. Hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại 7

1.2.1. Khái niệm về thẩm định dự án đầu tư tại NHTM 7


1.2.2. Mục đích, vai trò và sự cần thiết của thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của NHTM 7

1.2.3. Yêu cầu của thẩm định dự án đầu tư tại NHTM 7

1.2.4. Căn cứ thẩm định dự án đầu tư tại NHTM 8

1.2.5. Quy trình thẩm định dự án đầu tư của NHTM 8

1.2.6. Nội dung thẩm định dự án đầu tư của NHTM 8

1.2.6.1. Thẩm định mục tiêu và khía cạnh pháp lý của dự án 8

1.2.6.2. Thẩm định thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của dự án9

1.2.6.3. Thẩm định khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào ...9

1.2.6.4. Thẩm định khía cạnh công nghệ - kỹ thuật của dự án 9

1.2.6.5. Thẩm định khía cạnh tổ chức, quản lý thực hiện dự án 10

1.2.6.6. Thẩm định khía cạnh tài chính của dự án 10

1.2.7. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư của NHTM 14

1.2.7.1. Phương pháp thẩm định theo trình tự 14

1.2.7.2. Phương pháp phân tích so sánh các chỉ tiêu 15

1.2.7.3. Phương pháp phân tích độ nhạy 16

1.2.7.4. Phương pháp dự báo 16

1.2.7.5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro 17

1.2.7.6. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 17

1.2.8. Chất lượng thẩm định dự án đầu tư 17

1.2.8.1. Khái niệm chất lượng thẩm định dự án đầu tư 17

1.2.8.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến các hoạt động thẩm định dự án đầu tư của các NHTM 18

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 24

ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 24

CHI NHÁNH HÀ TĨNH 24

2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Hà Tĩnh 24

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 24


2.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Hà Tĩnh ..26

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Hà Tĩnh 26

2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Hà Tĩnh 27

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- chi nhánh Hà Tĩnh 27

2.1.3.2. Chức năng của từng phòng ban 28

Bảng 2.1.: Nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hà 30

2.1.1. Tổ chức hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của NH 31

2.1.1.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn 31

2.1.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 31

Bảng 2.2. Tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2015 32

Bảng 2.3: Tình hình dự nợ tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2015 35

Bảng 2.4: Tình hình nợ quá hạn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2015 37

Bảng 2.5: Tình hình phát hành thẻ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2015 38

2.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Hà Tĩnh 39

2.2.1. Quy trình và nội dung thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 39

2.2.1.1. Quy trình thẩm định DAĐT của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín39 Sơ đồ 2.2: Lưu đồ quy trình thẩm định câp tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 39

Xem tất cả 112 trang.

Ngày đăng: 30/06/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí