Sử Dụng Tiết Kiệm Lượng Xăng Dầu Hiện Có

Thương mại thế giới WTO ta không cam kết mở cửa thị trường xăng dầu, tuy vậy, theo xu thế chung của thị trường, trong tương lai thị trường xăng dầu trong nước cần hội nhập với thị trường xăng dầu thế giới. Khi đó các doanh ...

Xuất Hiện Tình Trạng Đầu Cơ Và Buôn Lậu Xăng Dầu

Đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 0,8%- 1% nếu điều chỉnh giá xăng dầu tăng bình quân khoảng 10%. 42 Sau đợt tăng giá 09/08/2006 của các mặt hàng xăng dầu từ 500- 1000 đ/lít, các ngành sản xuất chịu tác động từ 0,05%- 4,9%, vận tải ...

Vai Trò Của Xăng Dầu Đối Với Các Quốc Gia Đang Phát Triển

OECD cũng tăng đáng kể. Con số này đạt gần 48 triệu thùng/ngày năm 2002, và đạt 49,1 triệu thùng năm 2007, luôn chiếm hơn ½ tổng lượng dầu tiêu thụ toàn thế giới. Cũng theo số liệu từ EIA trong giai đoạn 2002-2007, Mỹ luôn là nước ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top