Thực Trạng Thực Hành Nghi Lễ Cầu An Tại Chùa Quán Sứ

Thì thầy chủ lễ sẽ để trống và mọi người sẽ tự nhất tâm nguyện tên, tuổi, địa chỉ,. gia đình mình với ý nguyện Nguyện giải hết thảy tai ương nạn, ách chướng, tật tiêu trừ, phúc thọ tăng duyên, bình yên gia cảnh, khỏe ...

Thực Trạng Nghi Lễ Cầu An Trên Địa Bàn Hà Nội Hiện Nay

Công sức và ngày một thu hút nhiều những người quan tâm và đến với đạo Phật. Hà Nội có đến hơn 100 chùa lớn, nhỏ, nằm xen kẽ trong các phố phường tấp nập như Trấn Quốc, Kim Liên, Một Cột,Quán Sứ, Liên Phái. Chùa nào cũng ...