Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh

Xem tất cả 108 trang, được chia thành 13 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh - 13

Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh - 13

3.3.1.5. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển du lịch trong thời đại hội nhập 78 3.3.2. Các giải pháp phát triển bền vững về mặt xã hội 79 3.3.2.1. Nâng cao nhận thức về du lịch bền vững, khuyến khích cộng ...

Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh - 12

Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh - 12

Đối với cộng đồng địa phương cần tích cực tham gia hoạt động du lịch tại địa phương, có thái độ giao tiếp phù hợp với du khách. Mỗi một người dân trong khu du lịch cần là một tấm gương về bảo vệ môi trường để khách du ...

Các Giải Pháp Phát Triển Bền Vững Về Mặt Xã Hội.

Các Giải Pháp Phát Triển Bền Vững Về Mặt Xã Hội.

Hỗ trợ của tỉnh để đẩy mạnh công tác đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực cho ngành, khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức đào tạo tại chỗ cho cán bộ công nhân viên. Tổ chức các hình thức tham quan học tập trong nước và ...

Mục Tiêu Và Định Hướng Phát Triển Du Lịch Theo Hướng Bền Vững

Mục Tiêu Và Định Hướng Phát Triển Du Lịch Theo Hướng Bền Vững

Trường sinh thái, nhất là đối với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long giữ gìn và phát huy các thuần phong mỹ tục, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. - Du lịch ngành kinh tế tổng hợp mang nội dung văn hóa sâu sắc, có mỗi quan ...

Quan Điểm Phát Triển Du Lịch Theo Hướng Bền Vững Ở Quảng Ninh

Quan Điểm Phát Triển Du Lịch Theo Hướng Bền Vững Ở Quảng Ninh

Phí thu được từ hoạt động du lịch được tỉnh tái đầu tư cho các khu vực vùng sâu, vùng xa nơi mà điều kiện kinh tế xã hội còn có nhiều khó khăn. Sự phát triển của ngành du lịch là động lực mạnh mẽ giúp cho cơ cấu kinh tế ...

Tác Động Của Du Lịch Đối Với Hệ Sinh Thái Tự Nhiên

Tác Động Của Du Lịch Đối Với Hệ Sinh Thái Tự Nhiên

Giám sát khách phải chờ đợi dồn ép ở bến tàu, hướng dẫn viên phải tranh giành tàu cho khách của mình. Bên cạnh các đội tàu được đầu tư tốt, khẳng định được thương hiệu, còn nhiều đội tàu nhỏ chỉ có 2-3 tàu cũ mua thanh lý ...

Tình Hình Cơ Sở Vật Chất-Kỹ Thuật Của Du Lịch Quảng Ninh Giai Đoạn 2001- 2010

Tình Hình Cơ Sở Vật Chất-Kỹ Thuật Của Du Lịch Quảng Ninh Giai Đoạn 2001- 2010

2.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch Cơ sở lưu trú là điều kiện không thể thiếu để đảm bảo cho hoạt động du lịch. Sự phát triển của du lịch Quảng ninh trong những năm qua đã thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở ...

Chính Sách Phát Triển Du Lịch Quảng Ninh.

Chính Sách Phát Triển Du Lịch Quảng Ninh.

Hang động, bãi tắm: Các hang động ở Quảng Ninh rất phong phú, đa dạng muôn hình muôn vẻ và có sức hấp dẫn lớn với khách du lịch, tiêu biểu là các hang Đầu Gỗ, hang Sửng Sốt, hang Trinh Nữ, hang Luồn, động Thiên Cung, động Tam Cung, ...

Ecomost: Mô Hình Du Lịch Bền Vững Của Cộng Đồng Châu Âu

Ecomost: Mô Hình Du Lịch Bền Vững Của Cộng Đồng Châu Âu

9. Tạo lập các vườn thực vật và khu dự trữ nguồn gen để có thể phục vụ cho công việc bảo tồn gen và cho các dự án khôi phục thảm thực vật 10. Lập đài quan sát môi trường để phát hiện ra những biến đổi về môi trường. ...

Tiêu Chí Đánh Giá Tính Bền Vững Của Hoạt Động Du Lịch

Tiêu Chí Đánh Giá Tính Bền Vững Của Hoạt Động Du Lịch

1.1.6. Tiêu chí đánh giá tính bền vững của hoạt động du lịch Đánh giá tính bền vững của hoạt động du lịch bộ chỉ thị đánh giá nhanh tính bền vững của điểm du lịch Hoạt động du lịch dễ bị tổn thương bởi những tác động ...

Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Hướng Đến Sự Bền Vững

Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Hướng Đến Sự Bền Vững

• Hình thành và duy trì các khu bảo vệ và các hành lang bảo tồn của các mối quan tâm về du lịch. Các nhà quản lý của các khu bảo vệ công cộng thường là những người thực hiện hiệu qủa nhất cho những lợi ích bảo tồn từ việc ...

Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh - 2

Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh - 2

Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước, Chính phủ đã ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam trong đó đề ra các nguyên tắc cơ bản cho sự phát triển bền vững: Thứ nhất, con người là ...

Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh - 1

Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh - 1

Danh Mục Bảng Biểu Stt Bảng Tên Bảng Trang 1 Bảng 2.1 Tình Hình Cơ Sở Vật Chất-Kỹ Thuật Của Du Lịch Quảng Ninh Giai Đoạn 2001- 2010 50 2 Bảng 2.2 Lực Lượng Lao Động Của Ngành Du Lịch Quảng Ninh Giai Đoạn 2001- 2010 52 3 Bảng 2.3 Tình Hình ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top