Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc

Xem tất cả 65 trang, được chia thành 8 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 8 thumb

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 8

Được xác định là một trong những nguyên nhân gây AHPND. Tiếp theo, hai loại kháng sinh khác có vòng kháng khuẩn trung bình 20,2 và 17,1 mm đối với 3 loại vi khuẩn trên đó là Tetracylin và Erythromycin. Tuy nhiên, Tetracylin cho vòng kháng khuẩn (21,6) ...

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 7 thumb

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 7

Bảng 3.3: Kết quả tái phân lập vi khuẩn và phân tích mô học thí nghiệm 1 Loại mẫu Công thức TN Vi khuẩn Xác định ANHPD theo PP Mô học Số lượng mẫu Tái phân lập VK Số lượng mẫu Số mẫu (+) Định kỳ 7 ngày ĐC 17 0 18 0 CTVK10 6 -06 6 0 6 ...

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 6 thumb

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 6

SAC Nhỏ lên tới miệng Vàng Xanh MEL Nhỏ lên tới miệng Vàng Xanh AMY Nhỏ lên tới miệng Vàng Xanh ARA Nhỏ lên tới miệng Vàng Xanh O/F Cấy vk vào 2 ống nghiệm chứa mt OF, một trong 2 ống phủ kín bằng lớp dầu parafin Vàng Xanh Oxidase Bôi vk lên ...

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 5 thumb

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 5

Gây nhiễm thực nghiệm trong phòng thí nghiệm với dịch lọc của tôm nhiễm bệnh đã không xác định được tác nhân vi rút, hay tác nhân truyền nhiễm khác hay độc tố. Phân tích mô học cho thấy tôm bị AHPND có thể gây ra bởi độc tố ...

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 4 thumb

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 4

Bể, dụng cụ, nguồn nước, tôm bố mẹ, rửa trứng hoặc rửa Nauplius, thức ăn tươi sống bằng các thuốc diệt khuẩn như: Benzalkonium chloride (BKC), Iodine và Formalin. Ngoài ra cần thường xuyên xiphông, thay nước để loại bỏ các chất hữu ...

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 3 thumb

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 3

Chỉ chiếm 25,3%, nấm chiếm 2,7%, ký sinh trùng chiếm 26,5%. Bệnh do vi khuẩn chủ yếu là các bệnh do Vibrio gây ra, chúng được báo cáo trong các hệ thống nuôi tôm trên toàn thế giới gồm có ít nhất 14 loài: Vibrio harveyi, V. splendidus, V. ...

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 2 thumb

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 2

MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Nuôi tôm nước lợ là một hình thức nuôi quan trọng đem lại giá trị kinh tế cao, chiếm hơn 40% tổng giá trị sản phẩm nuôi trồng thủy sản ở nước ta. Trong các loài được nuôi ở nước lợ, tôm ...

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 1 thumb

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bộ Nông Nghiệp Và Ptnt Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam .  . Trần Anh Tuấn Nghiên Cứu Khả Năng Gây Bệnh Hoại Tử Gan Tụy Cấp Của Một Số Loài Vi Khuẩn Vibrio Trên Tôm Nuôi Nước Lợ Tại Một Số Tỉnh Phía ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số