Mức Độ Đầy Đủ Khi Sử Dụng Các Kỹ Năng

5.3. Mức độ đầy đủ khi sử dụng các kỹ năng - Rất đầy đủ - Đầy đủ - Khá đầy đủ - Kém đầy đủ - Không đầy đủ 5.4. Mức độ thuần thục khi sử dụng các kỹ năng - Rất thuần thục - Thuần thục - Khá thuần thục - Kém ...

Tốt 4 . Khá 3 . Trung Bình 2 . Không Tốt 1 . Kém

7. Biết tôn trọng sự lựa chọn về cách thức giải quyết vấn đề của trẻ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8. Biết dùng cử chỉ, ánh mắt động viên trẻ tế nhị 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9. Biết ghi nhớ tên và gọi được tên của trẻ 1 2 3 4 5 ...

Đối Với Cán Bộ Xã Hội Ở Các Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội

Hay như em N.T.H – bị mồ côi cha mẹ ngay từ nhỏ, cha mẹ em đã bị qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc. Em cho biết. “ Bình thường thì không sao, nhưng khi họ biết mình là trẻ mồ côi không cha không mẹ thì họ nhìn mình với con mắt ...

Giai Đoạn Thiết Kế Công Cụ Điều Tra Và Khảo Sát Thử

Giới tính Nam 30 31.9 Nữ 64 68.1 Tổng số: 94 100 Thâm niên công tác Dưới 5 năm 30 31.9 Từ 5-10 năm 31 33.0 Trên 10 năm 33 35.1 Tổng số: 94 100 + 6 chuyên gia (người có kinh nghiệm trong công tác xã hội) - 30 trẻ mồ côi (trong độ tuổi từ 12 đến 16 ...

Khái Niệm Kỹ Năng Ctxhcn Với Trẻ Em Mồ Côi Của Cbxh

Đình đứa trẻ lớn lên thường có những biểu hiện rối loạn tâm lý hoặc dễ bị kích động đi vào con đường làm ăn phi pháp hoặc quá tự ti mặc cảm, sợ sệt rụt rè. Trẻ mồ côi thường có c chỉ thái độ lập dị, thiếu chuẩn ...