Công Tác Giám Sát Và Đánh Giá Chính Sách

3.2.3.3. Công tác giám sát và đánh giá chính sách Đây là một công việc vô cùng quan trọng vì nó sẽ cho biết chính sách được triển khai đến đúng đối tượng hay không. Đặc biệt, việc đánh giá chính sách giúp cho chúng ta phát hiện ra ...

Tồn Tại Trong Thực Hiện Chính Sách Và Nguyên Nhân

Theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, bảo toàn và phát triển nguồn vốn. UBND cấp tỉnh thành lập Quỹ 139 với định mức tối thiểu 70.000 đồng/người/năm, trong đó tối thiểu 75% từ NSNN, còn lại là huy động đóng góp của các tổ chức, ...

Quá Trình Triển Khai Và Tổ Chức Thực Hiện Chính Sách

Đề lớn trong thực hiện chính sách hiện nay đó là mức độ sai lêch đối tượng hưởng lợi còn cao, có lúc đã lên tới 70,68% (năm 2004) và năm 2006, tỷ lệ này giảm đáng kể nhưng vẫn duy trì là 6,81% ( Bảng 2.10 ). Bảng 2.10: Hiệu quả ...

Quá Trình Triển Khai Và Tổ Chức Thực Hiện Chính Sách

Và của một số tỉnh chưa phù hợp, một số tiêu chí bị coi là thiếu thực tế 5 . Do xác định tiêu chí phân bổ khó nên nhiều địa phương vẫn duy trì các phân bổ bình quân như giai đoạn trước. Về thời gian phân bổ nguồn vốn, nhìn ...

Tồn Tại Trong Thực Hiện Chính Sách Và Nguyên Nhân

Đoạn I của CT 135, trong số 52 tỉnh thuộc diện đầu tư có 11 tỉnh thực hiện chính sách xây dựng CSHT bằng Ngân sách địa phương trong đó có 3 tỉnh thực hiện bằng cả nguồn vốn trung ương và địa phương. Sự nỗ lực huy động nguồn ...

Quá Trình Triển Khai Và Tổ Chức Thực Hiện Chính Sách

Cho vay phụ thuộc hoàn toàn vào danh sách đia phương gửi lên. Trong khi, NHCSXH không thể kiểm tra được tính chính xác của đối tượng hưởng lợi Mặc dù trong thực tế khi cho vay biết đó là hộ không nghèo nhưng ngân hàng chưa có biện pháp ...

Quá Trình Triển Khai Và Tổ Chức Thực Hiện Chính Sách

Giai đoạn: (i) giai đoạn trước năm 2005, chính sách tín dụng ưu đãi phục vụ những hộ nghèo có sức lao động nhưng thiếu vốn sản xuất kinh doanh, trong đó hộ nghèo được xác định theo chuẩn nghèo của Bộ LĐ,TB & XH, (ii) giai đoạn ...

Bài Học Về Quản Lý Rủi Ro Và Giảm Nguy Cơ Bị Tổn Thương

1.4.5.3. Bài học về quản lý rủi ro và giảm nguy cơ bị tổn thương Thứ nhất là cần hỗ trợ người nghèo cách quản lý rủi ro. Người nghèo luôn phải đối mặt với vô vàn rủi ro, tuy nhiên, khi những rủi ro họ rất lúng túng không biết ...

Khung Đánh Giá Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo

Thiết kế chính sách cần tiến hành các hoạt động cơ bản, đó là xác định mục tiêu chính sách, đối tượng hưởng lợi chính sách, phạm vi thực hiện chính sách, nguồn lực thực hiện chính sách và đối tượng tham gia quản lý, thực ...

Vai Trò Của Chính Phủ Việt Nam Trong Xóa Đói Giảm Nghèo

CSHT và vốn vật chất. Vai trò của chính phủ được thể hiện ngoài việc thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chính phủ còn có một vai trò rất quan trọng đó là phải có biện pháp để người nghèo thực sự được ...

Chính Phủ Với Giải Quyết Đói Nghèo

Thứ hai là thông qua tổng kết vai trò của chính phủ trong tấn công đói nghèo, tác giả cũng đã đi đến kết luận, chính phủ giữ vai trò quan trọng, đặc biệt trong việc đưa ra các chính sách giải quyết tính đa chiều của nghèo đói. Bên ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top