Lịch Sử Phát Triển Quyền Con Người Ở Việt Nam

1966 (ICESCR). Hai công ước chính đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1966 và được nhiều nước tham gia. Đây là văn kiện đề cập một cách toàn diện, cơ bản về quyền con người. Bộ luật Nhân quyền quốc tế có vị ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số