Phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế - 18


Còn có sự phân biệt người của cơ quan quản lý và người địa phương

9

18.0

Không

46

82.0

Tổng

50

100

Tất cả các phương án trên

17

34.0

Không

33

66.0

Tổng

50

100

Khác

2

4.0

Không

48

96.0

Tổng

50

100

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 155 trang tài liệu này.

Phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế - 18

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT LAO ĐỘNG

TRONG NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


Hiện nay chúng tôi đang tiến hành thực hiện đề tài “Phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay”. Xin anh (chị) vui lòng cho chúng tôi biết một số ý kiến sau, bằng cách đánh dấu (x) vào các phương án trả lời.

Xin chân thành cảm ơn!

1. Xin anh (chị) cho biết một số thông tin cá nhân:

a. Họ và tên:.................................................................................

b. Cơ quan công tác:..................................................................... c. Tuổi: ................... Nam Nữ

d. Trình độ học vấn:.....................................................................

Mù chữ Tiểu học

Trung học cơ sở Trung học phổ thông

e. Trình độ chuyên môn kỹ thuật Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật

Công nhân kỹ thuật (Có bằng, chứng chỉ) Không có bằng, chứng chỉ

Sơ cấp

Trung học chuyên nghiệp

Cao đẳng, đại học trở lên ( CĐ ĐH SauĐH )

f. Tình trạng sức khỏe Chiều cao: ...........(cm) Cân nặng:.............. (kg)

Bệnh tật: Có Không

Sự dẻo dai, bền bỉ: Có Không

Sự tỉnh táo, sáng khoái: Có Không

2. Anh (chị) đang làm việc ở bộ phận nào sau đây:

- Quản lý - Nghiệp vụ chế biến

- Lễ tân khách sạn - Nghiệp vụ buồng

- Nghiệp vụ nhà hàng – Bar - Lao động khác

3. Anh (chị) vào làm việc tại công ty trong trường hợp nào?

- Tuyển dụng

- Xin vào

- Lý do khác

4. Vị trí công tác này như thế nào so với khả năng và chuyên ngành đào tạo của bạn ?

- Không phù hợp

- Chưa phù hợp

- Phù hợp

5. Anh (chị) đã qua lớp đào tạo ngoại ngữ nào chưa? Có Chưa

Nếu có, xin cho biết rõ ngoại ngữ: .................................................................

6. Câu hỏi dành cho người đã qua lớp đào tạo ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ:Đ

- ĐH – CĐ - Chứng chỉ B

- Chứng chỉ C - Chứng chỉ A

- Chứng chỉ khác: ..........................................................................................

7. Anh (chị) có ý định nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ không? Có Không Phân vân

8. Công ty có đào tạo nghiệp vụ cho anh ( chị) không?

- Không

- Chưa thường xuyên

- Có

Nếu có, xin cho biết rõ về hình thức hỗ trợ từ phía công ty (ví dụ: cử đi đào tạo, hỗ trợ một phần chi phí, ...): ............................................................................

9. Mức lương hiện tại của anh (chị) như thế nào?

- Không phù hợp

- Chưa phù hợp

- Phù hợp

10. ?


ởng những chính sách đãi ngộ vật chất thỏa đáng

11. Anh (chị) đánh giá như thế nào về kiến thức của mình?


Kiến thức

Chưa

tốt

Tốt

Rất

tốt

Khó

trả lời

Kiến thức chung về xã hội

Kiến thức về chuyên ngành

Kiến thức về pháp luật và nội quy lao động

Hiểu biết về thiết bị công nghệ đang sử dụng

Am hiểu các yêu cầu công việc đang làm

Hiểu biết về sự thay đổi liên quan đến công việc

Khả năng về ngoại ngữ


12. Anh (chị) đánh giá như thế nào về các kỹ năng xã hội của mình?


Các kỹ năng xã hội

Chưa tốt

Tốt

Rất tốt

Khó trả lời

Lập kế hoạch và sắp xếp tổ chức

công việc

Thích ứng với sự thay đổi công việc

Giao tiếp

Phối hợp nhóm

Làm việc độc lập


13. Anh (chị) đánh giá như thế nào về tác phong, kỷ luật lao động của mình?

Tác phong, kỷ luật lao động

Chưa tốt

Tốt

Rất tốt

Khó trả lời

Ý thức chấp hành nội quy và kỷ luật

lao động

Tinh thần trách nhiệm đối với công

việc

Tinh thần học hỏi

Năng động trong công việc

Sáng tạo trong công việc


14.

:

................................................................................................................................

................................................................................................................................


)!

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ,

CƠ QUAN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


Hiện nay chúng tôi đang tiến hành thực hiện luận văn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay”. Xin anh (chị) vui lòng cho chúng tôi biết một số ý kiến sau, bằng cách đánh dấu (x) vào các phương án trả lời.

Xin chân thành cảm ơn!

15. Tên đơn vị: .................................................

16. Tổng số lao động: .................................................................

- Nam: ...................................................

- Nữ: ..................................................

17. Cơ cấu lao động trực tiếp theo ngành nghề:

- Quản lý: ...............................................

- Nghiệp vụ chế biến: .........................

- Lễ tân khách sạn: .................................

- Nghiệp vụ buồng: ............................

- Nghiệp vụ nhà hàng - Bar: ..................

- Lao động khác: ................................

18. Công tác tuyển dụng lao động của cơ quan anh (chị) dựa trên các tiêu chí nào?

Bằng cấp

Năng lực (thông qua phỏng vấn) Độ tuổi

Khác


19. Những khó khăn mà cơ quan anh (chị) thường gặp là gì? ( Có thể chọn nhiều phương án trả lời)

a. Chất lượng lao động thấp (không có chuyên môn kỹ thuật)

b. Lao động đã qua đào tạo không phù hợp với yêu cầu của cơ quan

c. Không có chính sách, chế độ đãi ngộ nhân lực trình độ cao

d. Chỉ tiêu hạn chế

e. Tất cả các phương án trên

f. Khó khăn khác...........................................................................

20. Cơ quan có chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên không? (Xin đánh dấu (X) vào ô trống để chọn)

Rất thường xuyên Thường xuyên

Rất ít Không

Nế

?

Đào tạo tại chỗ Đào tạo ngắn hạn

Đào tạo chính quy dài hạn Hình thức khác

21. ối với lao

động trong cơ quan, DN

a. Về kiến thức của người lao động


Kiến thức

Chưa

tốt

Tốt

Rất

tốt

Khó

trả lời

Kiến thức chung về xã hội

Kiến thức về pháp luật và nội quy lao động

Hiểu biết về thiết bị công nghệ đang sử dụng

Am hiểu các yêu cầu công việc đang làm

Hiểu biết về sự thay đổi liên quan đến công việc

Khả năng về ngoại ngữ

b. Về các kỹ năng xã hội của người lao động


Các kỹ năng xã hội

Chưa

tốt

Tốt

Rất tốt

Khó

trả lời

Lập kế hoạch và sắp xếp tổ chức công việc

Thích ứng với sự thay đổi công việc

Giao tiếp

Phối hợp nhóm

Làm việc độc lập


c. Về tác phong, kỷ luật lao động của người lao động


Tác phong, kỷ luật lao động

Chưa

tốt

Tốt

Rất

tốt

Khó

trả lời

Ý thức chấp hành nội quy và kỷ luật lao động

Tinh thần trách nhiệm đối với công việc

Tinh thần học hỏi

Năng động trong công việc

Sáng tạo trong công việc


d. Về mức độ hoàn thành công việc của người lao động


Tiêu chí

Chưa

hài lòng

Hài lòng

Rất hài

lòng

Khó trả lời

Tiến độ thực hiện công việc

hoặc thời gian hoàn thành công việc được giao

Chất lượng của công việc

Hoàn thành định mức, khối

lượng công việc

Hiệu quả công việc chung của

cơ quan, DN

Xem tất cả 155 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 03/06/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *