Phát triển du lịch homestay tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - 17


Hình4 Bảng tên hướng dẫn vào các ngôi nhà cổ tham gia hoạt động du lịch 1


Hình4. Bảng tên hướng dẫn vào các ngôi nhà cổ (tham gia hoạt động du lịch homestay tại xã Đông Hòa Hiệp, thị trấn Cái Bè, Tiền Giang)


Hình 5 Làng nghề thủ công Hình 6 Hoạt động chèo thuyền trên sông B Ả N Đ Ồ 2


Hình 5. Làng nghề thủ công Hình 6. Hoạt động chèo thuyền trên sông


BN ĐDU LCH TNH TIN GIANG

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 145 trang tài liệu này.


BN ĐCÁI BÈ, TIN GIANG

Xem tất cả 145 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 02/06/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *