Bảng Câu Hỏi Dành Cho Nhà Quản Lý Và Chuyên Gia Du Lịch Đại Học Quốc Gia

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Bảng câu hỏi dành cho nhà quản lý và chuyên gia du lịch ĐẠI HỌC QUỐC GIA

TRƯỜNG ĐH KHXH VÀ NV HÀ NỘI PHIẾU ĐIỀU TRA

Kính chào quý vị, xin gửi đến vị những lời chúc tốt đẹp nhất, kính chúc quý vị có một ngày làm việc thành công và vui vẻ.

Để có cơ sở đưa ra những giải pháp phát triển du lịch tại Thành cổVăn miếu Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trong những năm sắp tới, chúng tôi là nhóm học viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đang tiến hành điều tra về Thực trạng hoạt động du lịch tại Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Xin quý vị đánh dấu vào ô tương ứng với suy nghĩ của quý vị về mức độ của tiêu chí đưa ra trong bảng câu hỏi dưới đây.

1. Bạn đánh giá thế nào về cổng Thành cổ Diên Khánh

Bình thường Khá đẹp Rất đẹp

2. Bạn đánh giá thế nào về kiến trúc chung Thành cổ Diên Khánh

Bình thường Khá đẹp Rất đẹp

3. Bạn đánh giá thế nào về kiến trúc chung Văn miếu Diên Khánh

Bình thường Khá đẹp Rất đẹp

4. Theo bạn có nên xây dựng thành phố đi bộ trong Thành cổ Diên Khánh

Không nên Lưỡng lự Rất nên

5. Nếu có phố đi bộ thì khách sẽ đến Thành cổ nhiều hơn?

Không đúng Chưa chắc Rất đúng

6. Nếu phục hồi các sinh hoạt trước đây trong Thành cổ Diên Khánh có phố đi bộ thì khách sẽ đến Thành cổ nhiều hơn ?

Không đúng Chưa chắc Rất đúng

7. Theo bạn nên tổ chức sinh hoạt thời xưa trong Thành cổ Diên Khánh

Hàng đêm Chỉ 2 ngày cuối tuần và dịp lễ Tết

Hàng tháng


8. Việc tổ chức lễ hội Văn miếu hàng năm sẽ thu hút được nhiều khách tham quan

Không đúng Chưa chắc Chắc chắn

9. Bạn ấn tượng nhất về cái gì khi đến tham quan Văn miếu Diên Khánh

Kiến trúc Tượng thờ Bài trí bàn thờ Khác

10. Theo bạn, nên thêm cái gì để thu hút khách tham quan

Tài liệu Thuyết minh viên

Mô hình cổng Thành cổ Diên Khánh Mô hình Văn miếu Diên Khánh

Các món ăn dân gian truyền thống Các nhà làm nghề truyền thống

Khác

11. Theo bạn, làm thế nào để thu hút khách tham quan Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh?

Quảng cáo trên TV, đài, báo Liên kết các công ty lữ hành

Lập trang web giới thiệu về Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh

Xin quý vị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân

- Giới tính

- Tuổi :

Nữ

Dưới 18

Trên 60

Nam

Khác

Từ 18 - 24 Từ 25 - 55 Từ 55 – 60

- Trình độ văn hóa học vấn

THPT Đại học Sau đại học

- Chức vụ của bạn

Cán bộ quản lý Chuyên viên

Xin chân thành cám ơn quý vị !

Phụ lục 2. Bảng câu hỏi dành cho khách du lịch nội địa ĐẠI HỌC QUỐC GIA

TRƯỜNG ĐH KHXH VÀ NV HÀ NỘI PHIẾU ĐIỀU TRA

Kính chào quý vị, xin gửi đến vị những lời chúc tốt đẹp nhất, kính chúc quý vị có một ngày làm việc thành công và vui vẻ.

Để có cơ sở đưa ra những giải pháp phát triển du lịch tại Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trong những năm sắp tới, chúng tôi là nhóm học viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đang tiến hành điều tra về Thực trạng hoạt động du lịch tại Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Xin quý vị đánh dấu vào ô tương ứng với suy nghĩ của quý vị về mức độ của tiêu chí đưa ra trong bảng câu hỏi dưới đây.

1. Bạn đánh giá thế nào về cổng Thành cổ Diên Khánh

Bình thường Khá đẹp Rất đẹp

2. Bạn đánh giá thế nào về kiến trúc chung Thành cổ Diên Khánh

Bình thường Khá đẹp Rất đẹp

3. Bạn đánh giá thế nào về kiến trúc chung Văn miếu Diên Khánh

Bình thường Khá đẹp Rất đẹp

4. Theo bạn có nên xây dựng thành phố đi bộ trong Thành cổ Diên Khánh

Không nên Lưỡng lự Rất nên

5. Nếu có phố đi bộ thì khách sẽ đến Thành cổ nhiều hơn?

Không đúng Chưa chắc Rất đúng

6. Nếu phục hồi các sinh hoạt trước đây trong Thành cổ Diên Khánh có phố đi bộ thì khách sẽ đến Thành cổ nhiều hơn ?

Không đúng Chưa chắc Rất đúng

7. Theo bạn nên tổ chức sinh hoạt thời xưa trong Thành cổ Diên Khánh

Hàng đêm Chỉ 2 ngày cuối tuần Hàng tháng

8. Việc tổ chức lễ hội Văn miếu hàng năm sẽ thu hút được nhiều khách tham quan

Không đúng Chưa chắc Chắc chắn

9. Bạn ấn tượng nhất về cái gì khi đến tham quan Văn miếu Diên Khánh

Kiến trúc Tượng thờ Bài trí bàn thờ Khác

10. Theo bạn, nên thêm cái gì để thu hút khách tham quan

Tài liệu Thuyết minh viên

Mô hình cổng Thành cổ Diên Khánh Mô hình Văn miếu Diên Khánh

Các món ăn dân gian truyền thống Các nhà làm nghề truyền thống

Khác

11. Theo bạn, làm thế nào để thu hút khách tham quan Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh?

Quảng cáo trên TV, đài, báo Liên kết các công ty lữ hành

Lập trang web giới thiệu về Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh

Xin quý vị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân


- Giới tính

Nữ

Nam Khác


- Tuổi :

Dưới 18

Từ 18 - 24 Từ 25 - 55

Từ 55 – 60


Trên 60- Bạn đến từ vùng nào?

Khánh Hoà

Miền Bắc

Bắc Trung Bộ

Nam Trung Bộ

Tây Nguyên

Nam BộCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 130 trang tài liệu này.

Nghiên cứu phát triển du lịch tại Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa - 14

- Trình độ văn hóa học vấn

THPT Đại học Sau đại học

- Nghề nghiệp

Nông dân Công nhân Giáo viên Nghiên cứu viên

Công chức Viên chức Làm nghề tự do khác

Xin chân thành cám ơn quý vị !

Phụ lục 3. Bảng câu hỏi dành cho khách du lịch quốc tế ĐẠI HỌC QUỐC GIA

TRƯỜNG ĐH KHXH VÀ NV HÀ NỘI PHIẾU ĐIỀU TRA

Kính chào quý vị, xin gửi đến vị những lời chúc tốt đẹp nhất, kính chúc quý vị có một ngày làm việc thành công và vui vẻ.

Để có cơ sở đưa ra những giải pháp phát triển du lịch tại Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trong những năm sắp tới, chúng tôi là nhóm học viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đang tiến hành điều tra về Thực trạng hoạt động du lịch tại Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Xin quý vị đánh dấu vào ô tương ứng với suy nghĩ của quý vị về mức độ của tiêu chí đưa ra trong bảng câu hỏi dưới đây.

1. Bạn đánh giá thế nào về cổng Thành cổ Diên Khánh

Bình thường Khá đẹp Rất đẹp

2. Bạn đánh giá thế nào về kiến trúc chung Thành cổ Diên Khánh

Bình thường Khá đẹp Rất đẹp

3. Bạn đánh giá thế nào về kiến trúc chung Văn miếu Diên Khánh

Bình thường Khá đẹp Rất đẹp

4. Theo bạn có nên xây dựng thành phố đi bộ trong Thành cổ Diên Khánh

Không nên Lưỡng lự Rất nên

5. Nếu có phố đi bộ thì khách sẽ đến Thành cổ nhiều hơn?

Không đúng Chưa chắc Rất đúng

6. Nếu phục hồi các sinh hoạt trước đây trong Thành cổ Diên Khánh có phố đi bộ thì khách sẽ đến Thành cổ nhiều hơn ?

Không đúng Chưa chắc Rất đúng

7. Theo bạn nên tổ chức sinh hoạt thời xưa trong Thành cổ Diên Khánh

Hàng đêm Chỉ 2 ngày cuối tuần Hàng tháng

8. Việc tổ chức lễ hội Văn miếu hàng năm sẽ thu hút được nhiều khách tham quan


Không đúng

Chưa chắc

Chắc chắn

9. Bạn ấn tượng nhất về cái gì khi đến tham quan Văn miếu Diên Khánh

Kiến trúc Tượng thờ Bài trí bàn thờ Khác

10. Theo bạn, nên thêm cái gì để thu hút khách tham quan

Tài liệu Thuyết minh viên

Mô hình cổng Thành cổ Diên Khánh Mô hình Văn miếu Diên Khánh

Các món ăn dân gian truyền thống Các nhà làm nghề truyền thống

Khác

11. Theo bạn, làm thế nào để thu hút khách tham quan Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh?

Quảng cáo trên TV, đài, báo Liên kết các công ty lữ hành

Lập trang web giới thiệu về Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh

Xin quý vị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân

- Giới tính

- Tuổi :

Nữ

Dưới 18

Trên 60

Nam

Khác

Từ 18 - 24 Từ 25 - 55 Từ 55 – 60

- Bạn đến từ vùng nào?

Châu Âu Châu Mỹ Châu Phi Châu Öc

ASEAN Đông Bắc Á Các nước Châu Á khác

- Trình độ văn hóa học vấn

THPT

- Nghề nghiệp

Nông dân

Công chức

Đại học

Sau đại học

Công nhân

Viên chức

Giáo viên

Nghiên cứu viên

Làm nghề tự do khác

Xin chân thành cám ơn quý vị !

Phụ lục 4. Bảng câu hỏi dành cho hướng dẫn viên đã dẫn khách đến Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

TRƯỜNG ĐH KHXH VÀ NV HÀ NỘI PHIẾU ĐIỀU TRA

Kính chào quý vị, xin gửi đến vị những lời chúc tốt đẹp nhất, kính chúc quý vị có một ngày làm việc thành công và vui vẻ.

Để có cơ sở đưa ra những giải pháp phát triển du lịch tại Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trong những năm sắp tới, chúng tôi là nhóm học viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đang tiến hành điều tra về Thực trạng hoạt động du lịch tại Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Xin quý vị đánh dấu vào ô tương ứng với suy nghĩ của quý vị về mức độ của tiêu chí đưa ra trong bảng câu hỏi dưới đây.

1. Bạn biết về Thành cổ Diên Khánh qua

TV, đài, báo Internet Quảng cáo của công ty du lịch

Bạn bè, người thân Chưa nghe thấy bao giờ

2. Bạn biết về Văn miếu Diên Khánh qua

TV, đài, báo Internet Quảng cáo của công ty du lịch

Bạn bè, người thân Chưa nghe thấy bao giờ

3. Bạn đánh giá thế nào về cổng Thành cổ Diên Khánh

Bình thường Khá đẹp Rất đẹp

4. Bạn đánh giá thế nào về kiến trúc chung Thành cổ Diên Khánh

Bình thường Khá đẹp Rất đẹp

5. Bạn đánh giá thế nào về kiến trúc chung Văn miếu Diên Khánh

Bình thường Khá đẹp Rất đẹp

6. Theo bạn có nên xây dựng thành phố đi bộ trong Thành cổ Diên Khánh

Không nên Lưỡng lự Rất nên

7. Nếu có phố đi bộ thì khách sẽ đến Thành cổ nhiều hơn?

Không đúng Chưa chắc Rất đúng

8. Nếu phục hồi các sinh hoạt trước đây trong Thành cổ Diên Khánh có phố đi bộ thì khách sẽ đến Thành cổ nhiều hơn ?

Không đúng Chưa chắc Rất đúng

9. Theo bạn nên tổ chức sinh hoạt thời xưa trong Thành cổ Diên Khánh

Hàng đêm Chỉ 2 ngày cuối tuần Hàng tháng

10. Việc tổ chức lễ hội Văn miếu hàng năm sẽ thu hút được nhiều khách tham quan

Không đúng Chưa chắc Chắc chắn

11. Bạn ấn tượng nhất về cái gì khi đến tham quan Văn miếu Diên Khánh

Kiến trúc Tượng thờ Bài trí bàn thờ Khác

12. Theo bạn, nên thêm cái gì để thu hút khách tham quan

Tài liệu Thuyết minh viên

Mô hình cổng Thành cổ Diên Khánh Mô hình Văn miếu Diên Khánh

Các món ăn dân gian truyền thống Các nhà làm nghề truyền thống

Khác

13. Theo bạn, làm thế nào để thu hút khách tham quan Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh?

Quảng cáo trên TV, đài, báo Liên kết các công ty lữ hành

Lập trang web giới thiệu về Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh

Xin quý vị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân

- Giới tính Nữ Nam Khác

- Tuổi : Dưới 18 Từ 18 - 24 Từ 25 - 55 Từ 55 – 60

Trên 60

- Trình độ văn hóa học vấn

THPT Đại học Sau đại học


Xin chân thành cám ơn quý vị !

Xem tất cả 130 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 09/04/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *