Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 - 11


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Tài Phúc và Bùi Văn Chiêm (2014), Giáo trình Quản trị nhân lực,

Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

2. Trần Xuân Cầu (2007), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân.

3. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS tập 2, NXB Hồng Đức.

4. Nguyên Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân.

5. Nicholas Henry (2017), Quản trị công và chính sách công.

6. Khóa luận: “Hoàn thiện công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực tại Khách sạn Mường Thanh Quảng Trị” của Hồ Thanh Minh – Chuyên ngành Quản lý kinh tế.

7. Nguyễn Mỹ Linh, (2009), Đánh giá hoạt động đào tạo nhân sự tại Công ty cổ phần Du lịch hương Giang, khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học kinh tế Huế.

8. Khóa luận: “Phân tích công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh Đà

Nẵng – Công ty Cổ phàn Viễn Thông FPT”, của Trần Thị Lành – K50 QTNL.

9. Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (Hachiba).

10. https://xemtailieu.com/tai-lieu/dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai- cong-ty-co-phan-det-may-29-3-1183792.html

11. https://lawkey.vn/ho-tro-phat-trien-nguon-nhan-luc-cho-doanh-nghiep- nho-va-vua/.

12. Website Công ty Cổ phần Dệt may 29/3: Hachiba.com.vn.


PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

Số thứ tự phiếu:……


PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN NHÂN VIÊN

Kính chào quý anh/chị!

Tôi là Trần Minh Huy, sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế thuộc chuyên ngành quản trị nhân lực. Hiện nay, tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển tại Công ty cổ phần Dệt may 29/3". Những ý kiến đóng góp của quý anh/chị qua bảng hỏi này sẽ giúp tôi thu thập được những thông tin để hoàn thành đề tài đồng thời làm cơ sở để đưa ra những giải pháp giúp Công ty cổ phần Dệt May 29/3 nâng cao công việc cho quý anh/chị. Kính mong anh/chị dành chút ít thời gian để trả lời câu hỏi sau.

Tôi xin chân thành cảm ơn!


PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG

Xin anh/chị cho biết đôi điều về bản thân

1. Giới tính:


Nam

Nữ

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 98 trang tài liệu này.

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 - 11


2. Nhóm tuổi


Dưới 25 tuổi

Từ 25-30 tuổi

Từ 31-40 tuổi

Trên 40 tuổi


3. Vị trí làm việc


Cán bộ quản lý

Chuyên viên nghiệp vụ

Công nhân


4. Trình độ chuyên môn:


Tốt nghiệp trung học phổ thông

Sơ cấp

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Trên đại học

5. Kinh nghiệm làm việc:


Dưới 2 năm

Từ 2- 5 năm

Từ 5- 10 năm

Trên 10 năm

Phần B. Xin Quý anh/chị cho biết mức độ cảm nhận của mình về các ý kiến sau bằng cách đánh dấu X vào những ô trống thích hợp.


1

2

3

4

5

Hoàn toàn không đồng ý

Không

đồng ý


Trung lập


Đồng ý

Hoàn toàn

đồng ý

B.1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN


Các phát biểu

Mức độ đồng ý

1

2

3

4

5

1.Anh/chị được đào tạo đầy đủ kỷ năng cần thiết


2.Anh/chị được biết rò mục tiêu đào tạo


3.Chương trình đào tạo sát với thực tế


4.Nội dung đào tạo luôn cập nhật, đổi mới giúp nâng cao kỹ năng trong công việc


5.Chương trình xứng đáng với chi phí tiền bạc và thời gian


6.Quy trình đào tạo được tổ chức chặt chẽ, có kế hoạch và tính chuyên nghiệp


7. Anh/chị mong muốn công tác xây dựng chương

trình đào tạo thường xuyên


8. Nhìn chung, anh/chị hài lòng về yếu tố chương

trình đào tạo


B.2. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY


Các phát biểu

Mức độ đồng ý

1

2

3

4

5

1.Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao

và thường xuyên cập nhật kiến thức


2.Giảng viên giảng dạy hiệu quả, dễ hiểu, nhiệt tình.


3.Bài giảng thực tế, thiết kế thu hút, hấp dẫn


4.Được thực hành ngay trong qúa trình đào tạo và công việc


5.Tài liệu được giảng viên cung cấp đầy đủ, cập nhật nhiều kiến thức mới


6. Nhìn chung, anh/chị hài lòng về đội ngũ giảng viên giảng dạy


B.3. SỰ ỨNG DỤNG SAU ĐÀO TẠO


Các phát biểu

Mức độ đồng ý

1

2

3

4

5

1.Chương trình đào tạo giúp anh/chị vận dụng tối đa khả năng để chủ động nâng cao hiệu quả làm việc


2.Chương trình đào tạo giúp anh/chị hòa đồng với đồng nghiệp để nhận biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân


3.Chương trình đào tạo giúp anh/chị vận dụng thành thục kỹ năng nghiệp vụ để áp dụng hiệu quả trong công việc


4.Anh/chị có thể hướng dẫn cho đồng nghiệp khác

như người điển hình


B.4. KẾT QUẢ LÀM VIỆC


Các phát biểu

Mức độ đồng ý

1

2

3

4

5

1.Kết quả thu được từ nội dung các chương trình đào tạo giúp anh/chị thể hiện kiến thức chuyên môn tốt hơn


2.Kết quả thu được từ chương trình đào tạo giúp anh/chị áp dụng kỹ năng giải quyết công việc hiệu quả hơn


3.Kết quả thu được từ chương trình đào tạo giúp anh/chị lập kế hoạch để đạt mục tiêu tốt hơn


4.Kết quả thu được từ chương trình đào tạo giúp anh/chị phát triển năng lực cá nhân


5.Kết quả thu được từ chương trình đào tạo giúp anh/chị hiểu biết để tham vấn trong công việc nhiều hơn


PHỤ LỤC 2

1. Thống kê mô tả


Daotao1


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

10

7.7

7.7

7.7


Khong dong y

10

7.7

7.7

15.4


Valid

Trung lap

Dong y

29

31

22.3

23.8

22.3

23.8

37.7

61.5


Rat dong y

50

38.5

38.5

100.0


Total

130

100.0

100.0Daotao2


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

9

6.9

6.9

6.9


Khong dong y

43

33.1

33.1

40.0


Valid

Trung lap

Dong y

32

26

24.6

20.0

24.6

20.0

64.6

84.6


Rat dong y

20

15.4

15.4

100.0


Total

130

100.0

100.0Daotao3


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

7

5.4

5.4

5.4


Khong dong y

37

28.5

28.5

33.8


Valid

Trung lap

Dong y

35

27

26.9

20.8

26.9

20.8

60.8

81.5


Rat dong y

24

18.5

18.5

100.0


Total

130

100.0

100.0


Daotao4


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

25

19.2

19.2

19.2


Khong dong y

21

16.2

16.2

35.4


Valid

Trung lap

Dong y

24

40

18.5

30.8

18.5

30.8

53.8

84.6


Rat dong y

20

15.4

15.4

100.0


Total

130

100.0

100.0Daotao5


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

16

12.3

12.3

12.3


Khong dong y

13

10.0

10.0

22.3


Valid

Trung lap

Dong y

34

35

26.2

26.9

26.2

26.9

48.5

75.4


Rat dong y

32

24.6

24.6

100.0


Total

130

100.0

100.0Daotao6


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

6

4.6

4.6

4.6


Khong dong y

37

28.5

28.5

33.1


Valid

Trung lap

Dong y

29

30

22.3

23.1

22.3

23.1

55.4

78.5


Rat dong y

28

21.5

21.5

100.0


Total

130

100.0

100.0Daotao7


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rat khong dong y

9

6.9

6.9

6.9


Khong dong y

28

21.5

21.5

28.5


Valid

Trung lap

Dong y

26

42

20.0

32.3

20.0

32.3

48.5

80.8


Rat dong y

25

19.2

19.2

100.0


Total

130

100.0

100.0


Xem tất cả 98 trang.

Ngày đăng: 01/07/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí