Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - 6


thêm các module và các tiện ích khác để phục vụ hoạt động kinh doanh và công tác quản trị điều hành tốt hơn.

3.2.6.3 Giải pháp mở rộng mạng lưới.

VP Bank cần hoàn chỉnh, nâng cao hiệu quả Chiến lược Phát triển Mạng lưới với mục tiêu phát triển song song hệ thống chi nhánh mới và hệ thống máy ATM:

- Phát triển mạng lưới tính đến yếu tố hiệu quả hoạt động kinh doanh: nên mở các phòng giao dịch ở những khu vực đông dân cư, đời sống kinh tế, văn hóa phát triển, có như vậy mới đảm bảo cho phòng giao dịch được mở nhanh chóng có được lượng khách hàng lớn, tiến đến hòa vốn và có lãi trong thời gian sớm nhất.

- Xây dựng thêm nhiều hệ thống máy ATM ở những nơi cần thiết như trung tâm thương mại, siêu thi, các nơi đông dân cư để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

3.3 Một số kiến nghị.

3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước

Đây là các kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm tạo điều kiện môi trường pháp lý phù hợp theo thông lệ quốc tế để hoạt động của các NHTM phát triển ổn định, cạnh tranh bình đẳng, hiệu quả theo pháp luật.

Thứ nhất, NHNN cần tiếp tục tiến hành rà soát tổng thể và đối chiếu toàn bộ các quy định và văn bản luật hiện hành và tính tương thích của các quy định và văn bản luật này với các cam kết và yêu cầu của các hiệp định quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, sau đó sửa đổi và cập nhật đối với hệ thống pháp lý hiện hành nhằm đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động trong một môi trường nhất quán và ổn định.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 51 trang tài liệu này.

Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng: công tác thanh tra kiểm soát phải thực hiện một cách nghiêm túc nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của NHTM. Các vi phạm phải có chế tài xử lý rõ ràng, minh bạch và phải được thực thi một cách chính xác, cụ thể.

Thứ ba, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý tiền tệ: chính sách tiền tệ, lãi suất, hạn mức cho vay. Các công cụ này phải được sử dụng linh hoạt, phối hợp với nhau và phù hợp với những biến động của nền kinh tế để đem lại hiệu quả cao nhất.

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - 6

Thứ tư, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm thông tin cho vay (CIC): CIC là tổ chức sự nghiệp Nhà nước thuộc NHNNVN, có chức năng thu nhận, lưu trữ, phân tích, xử lý, dự báo thông tin tín dụng, là kênh thông tin vô cùng


66

quan trọng đối với các NHTM. Tuy nhiên, hiện nay CIC vẫn còn hoạt động chưa thực sự hiệu quả, các thông tin đưa ra vẫn còn thiếu sót và chưa kịp thời, gây khó khăn cho các NHTM. Vì thế một trong những nhiệm vụ cần thiết trước mắt là hiện đại hóa quy trình xử lý thông tin liên tục từ khâu thu thập lựa chọn, phân tích, xử lý và dự đoán thông tin để kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và chất lượng, hỗ trợ cho hoạt động của các NHTM. Đồng thời mở rộng mạng lưới thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan, giảm thiểu đến mức thấp nhất những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra cho các NHTM.


Kết luận chương 3

Chương 3 là một số định hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng dựa trên điều kiện thực tế tại VP Bank. Qua đó, mong muốn hoạt đông hoạt động cho vay tiêu dùng ngày càng mở rộng và chất lượng được nâng cao để giúp ích được một phần nào được cho ngân hàng và cho những người có nhu cầu vay vốn.67


LỜI KẾT

Việt Nam từ một nước nông nghiệp lạc hậu chuyển sang nền kinh tế thị trường theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, năng suất sản xuất cao đã tạo ra lượng hàng hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thực hiện chính sách mở cửa, bộ mặt kinh tế Việt Nam đã chuyển đổi mạnh, đời sống của người dân ngày càng nâng cao, tiến đến cuộc sống thoải mái về vật chất lẫn tinh thần, ngoài những nhu cầu thiết yếu như ở, ăn uống, đồ mặc thì nhu cầu cuộc sống được nâng cao như nhà đẹp tiện nghi, xe đẹp, du lịch, du học... Do đó nhu cầu chi tiêu cũng như kinh doanh sản xuất của người dân tăng lên đáng kể. Điều này đã khiến cho thị trường cho vay tiêu dùng trở thành một thị trường đầy tiềm năng không chỉ các NHTM trong nước mà còn cả NHTM nước ngoài.

Cho vay tiêu dùng là hoạt động ngày càng có vai trò quan trọng và có ý nghĩa đối với hoạt động của các NHTM đặc biệt là các ngân hàng định hướng phát triển dịch vụ bán lẻ. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa đối với NHTM trong việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mang lại thu nhập cho các NHTM mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của xã hội, của nền kinh tế góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong thời gian qua, hoạt động cho vay tiêu dùng của các NHTM Việt Nam nói chung và VP Bank nói riêng đã có những bước phát triển vượt bậc, tuy hoạt động này vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần được giải quyết, khắc phục và hoàn thiện. Do đó nghiên cứu các giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại VP Bank là điều rất cần thiết và có ý nghĩa.

Qua quá trình nghiên cứu phân tích thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng tại VP Bank, cho thấy để mở rộng hoạt động và nâng cao chât lượng cho vay tiêu dùng thì VP Bank cần phải thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp từ việc nghiên cứu khách hàng, thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, ngân hàng cần phải thực hiện tốt các công tác tiếp thị, quảng bá hình ảnh cho ngân hàng cũng như quảng cáo các sản phẩm cho vay. Ngân hàng cần xây dựng quy trình cho vay chặt chẽ, an toàn, mở rộng cho vay phải gắn liền với việc quản lý tốt chất lượng tín dụng. Ngoài ra, sự hỗ trợ của các cơ quan ban nghành có liên quan như NHNH, các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan hành pháp là điều kiện hết sức quan trọng để mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại các NHTM.


68

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS. Mai Văn Bạn (2009), Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại,

Trường Đại học Thăng Long, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.

2. T.S. Trịnh Quốc Trung (2009), Giáo trình Marketing Ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê, Hồ Chí Minh.

3. Luật các Tổ chức tín dụng (2010) – Luật số 47/NHNN.

4. Quyết định số 1627/2001/QĐ – NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

5. Website: http://www.vpb.com.vn


69

Xem tất cả 51 trang.

Ngày đăng: 17/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí