Bảng Câu Hỏi Phỏng Vấn Tác Động Của Hoạt Động Du Lịch Đến Cộng Đồng Địa Phương Tại Đảo Quan Lạn

Đánh giá sức tải môi trường du lịch tại đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - 12

http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/16573, truy cập ngày 11/5/2020

17. Tổng cục du lịch (2019) Bảo vệ môi trường dưới góc nhìn sức chứa điểm đến du lịch – Bài học từ một số điểm đến du lịch http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/28891, truy cập ngày 11/5/2020

18. Châu Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Minh Hiền (2014), Đánh giá phát triển du lịch biển đảo bền vững Vịnh Bái Tử Long, Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 12, số 6:895-905

19. Phạm Quang Tuấn, Dương Thị Thuỷ, Lê Phương Thuý (2015), Tiềm năng tài nguyên và giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở đảo Quan Lạn, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: các Khoa học Trái Đất và Môi trường Tập 31 số 2, 54-66

20. Nguyễn Thanh Tưởng (2018), Phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Luận án Tiến sĩ Khoa học Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội.

21. UBND tỉnh Quảng Ninh (2016), Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

22. UBND tỉnh Quảng Ninh (2016), Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu vực Minh Châu – Quan Lạn, Quảng Ninh

23. UBND tỉnh Quảng Ninh (2016), Điều chỉnh Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Quảng Ninh 2030, tầm nhìn đến năm 2050

24. UBND tỉnh Quảng Ninh (2018), Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

25. UBND huyện Vân Đồn (2014), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030

26. UBND xã Minh Châu (2015), Báo cáo tổng kết kinh tế xã hội xã Minh Châu năm 2015

27. UBND xã Minh Châu (2016), Báo cáo tổng kết kinh tế xã hội xã Minh Châu năm 2016

28. UBND xã Minh Châu (2017), Báo cáo tổng kết kinh tế xã hội xã Minh Châu năm 2017

29. UBND xã Minh Châu (2018), Báo cáo tổng kết kinh tế xã hội xã Minh Châu năm 2018

30. UBND xã Minh Châu (2019), Báo cáo tổng kết kinh tế xã hội xã Minh Châu năm 2019

31. UBND xã Quan Lạn (2015), Báo cáo tổng kết kinh tế xã hội xã Quan Lạn năm 2015

32. UBND xã Quan Lạn (2016), Báo cáo tổng kết kinh tế xã hội xã Quan Lạn năm 2016

33. UBND xã Quan Lạn (2017), Báo cáo tổng kết kinh tế xã hội xã Quan Lạn năm 2017

34. UBND xã Quan Lạn (2018), Báo cáo tổng kết kinh tế xã hội xã Quan Lạn năm 2018

35. UBND xã Quan Lạn (2019), Báo cáo tổng kết kinh tế xã hội xã Quan Lạn năm 2019

36. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (2005), Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch biển đảo tại vùng du lịch Bắc Bộ, Đề tài khoa học cấp Bộ, Bộ Băn hóa Thể thao và Du lịch, Hà Nội


Tài liệu tiếng Anh

37. S. Bera, D. D. Majumdar, A. K. Paul (2015) Estimation of Tourism Carrying Capacity for Neil Island, South Andaman, India, Jourrnal of Coastal Sciences 2(3): 46-53

38. H. Ceballos-Lascurain (1996), Tourism, Ecotourism and Protected Areas: The state of nature-

based tourism around the world and guidelines for its development, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK

39. H. Coccossis, A. Mexa, A. Collovini, A. Parpairis, M. Konstandoglou (2001), Defining, measuring, and evaluating carrying capacity in European tourism destinations. B4- 3040/2000/294577/MAR/D2. Final report

40. H. Coccossis, A. Mexa (2004) Tourism Carrying Capacity: Future Issues and Policy Considerations' In: Coccossis, H., Mexa, A. (eds) The Challenge of Tourism Carrying Capacity Assessment: Theory and practice, Ashgate Publishing, Aldershot, England

41. E. Inskeep. (1991) Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. London, UK: Routledge.

42. S. Y. Kurhade (2013), Methodological Framework for Evaluation of Tourism Carrying Capacity of Eco Sensitive Region, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology 2(3): 781-786

43. Tran Nghi, Nguyen Thanh Lan, Nguyen Dinh Thai, Dang Mai, Dinh Xuan Thanh. (2007) Tourism carrying capacity assestment for Phong Nha-Ke Bang and Dong Hoi, Quang Binh Province. VNU Journal of Science, Earth Sciences 2(3), 80-87

44. R. Sharma (2016), Evaluating total carrying capacity of tourism using impact indicators, Global Jourrnal of Environmental Science ang Management 2(2):187-196

45. UNWTO (1981), Saturation of Tourist Destinations. World Tourism Organization, Madrid.

PHỤ LỤC


Phụ lục 01: Phiếu khảo sát phỏng vấn ý kiến du khách


PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DU KHÁCH


ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ SỨC TẢI MÔI TRƯỜNG DU LỊCH TẠI ĐẢO QUAN LẠN


Xin chào anh/chị.


Tôi là Trần Minh Trang học viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, tôi đang nghiên cứu về hoạt động du lịch tại đảo Quan Lạn. Tôi rất mong sự giúp đỡ của anh/chị, sự giúp đỡ của anh/chị rất quý giá cho sự thành công của đề tài. Cuộc trao đổi lấy ý kiến này là hoàn toàn tự nguyện, việc lựa chọn cho du khách là hoàn toàn ngẫu nhiên. Những thông tin thu thập hôm nay chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu và sẽ được bảo mật.

I. Thông tin chung

Tên người được phỏng vấn:………………………………….Giới tính : Nam Nữ Năm sinh: …………Nghề Nghiệp: ………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………… Thời gian phỏng vấn: ……………………….

II. Câu hỏi


Câu 1. Anh/chị đã từng đến du lịch đảo Quan Lạn trước đây chưa?


Không

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 116 trang: Đánh giá sức tải môi trường du lịch tại đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá sức tải môi trường du lịch tại đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - 12


Câu 2. Anh/chị biết đảo Quan Lạn từ đâu (có thể chọn nhiều lựa chọn)


Internet

Công ty du lịch

Bạn bè, người thân

Hội chợ/ triễn lãm du lịch

Phương tiện truyền thông

Chương trình du lịch

Sách, vở

Khác. Từ………

Câu 3. Lý do anh/chị chọn du lịch tại đảo Quan Lạn? (Chọn câu phù hợp nhất)

Muốn tìm hiểu về văn hóa địa phương

Muốn thưởng thức hải sản, tắm biển

Sự tình cờ

Lý do khác…………………………..

Câu 4. Loại hình cơ sở lưu trú tại đảo Quan Lạn mà anh/chị lựa chọn?

Sang trọng, đầy đủ tiện nghi hiện đại

Bình thường, đầy đủ tiện nghi

Đơn giản, chỉ đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cơ bản

Câu 5. Anh/chị cảm nhận thế nào về mật độ khách tại các bãi biển trên đảo Quan Lạn?


Đông đúc

Trung bình

Thưa thớt

Câu 6. Anh/chị có mang theo thức ăn, nước uống khi đến du lịch tại đảo Quan Lạn?


Không


Câu 7. Anh/chị có mua quà/sản vật địa phương sau khi trở về không?


Không


Câu 8. Có phải anh/chị đi du lịch tại đây được tổ chức bởi công ty du lịch?


Không


Câu 9. Anh/chị có sẵn sàng trả thêm tiền phí khi đến đảo Quan Lạn du lịch để phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch không?


Không


Câu 10. Anh/ chị có thích tham quan các di tích lịch sử, văn hoá trên đảo Quan Lạn không?


Không


Câu 11. Anh/chị hãy đánh giá mức hài lòng của mình về hoạt động du lịch trên đảo Quan Lạn theo mẫu sau: (1 hoàn toàn đồng ý; 2 đồng ý; 3 không ý kiến; 4 không đồng ý; 5 hoàn toàn không đồng ý )

Thang điểm

1

2

3

4

5

Cảnh quan thiên nhiên đẹp và hấp dẫn


Sản phẩm du lịch đa dạng, thu hút


Chất lượng dịch vụ tốt


Giá cả dịch vụ hợp lý


Vệ sinh môi trường sạch sẽ


Anh /chị có thêm hiểu biết và kinh nghiệm mới


Anh /chị sẽ giới thiệu với bạn bè và người thân đi

du lịch đến đây
Câu 10. Ý kiến đóng góp của anh/chị để hoạt động du lịch tại đây phát triển hơn?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của anh/chị!


Người điều tra

Người được phỏng vấn.

Phụ lục 02: Bảng câu hỏi phỏng vấn tác động của hoạt động du lịch đến cộng đồng địa phương tại đảo Quan Lạn


BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN

TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH ĐẾN CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ SỨC TẢI MÔI TRƯỜNG DU LỊCH TẠI ĐẢO QUAN LẠN


Xin chào anh/chị.


Tôi là Trần Minh Trang học viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, tôi đang nghiên cứu về hoạt động du lịch tại đảo Quan Lạn. Tôi rất mong sự giúp đỡ của anh/chị, sự giúp đỡ của anh/chị rất quý giá cho sự thành công của đề tài. Cuộc trao đổi lấy ý kiến này là hoàn toàn tự nguyện, những thông tin thu thập hôm nay chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu và sẽ hoàn toàn được bảo mật.


1. Thời gian khảo sát:

2. Tên người được phỏng vấn: Xã:

3. Giới tính: Nam Nữ

4. Năm sinh:

5. Trình độ học vấn:


Không đi học

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Học nghề

Trung cấp

Cao đăng

Đại học

Sau đại học

6. Anh/ chị thường trú/ tạm trú/ không ở trên đảo?


Thường trú. Từ năm……….

Tạm trú. Từ năm……….

Không


7. Gia đình anh/ chị có bao nhiêu người? ......... Người.

8. Nghề nghiệp chính của gia đình anh/ chị là gì?


Khai thác thuỷ sản

Nuôi trồng thuỷ sản

Dịch vụ, du lịch

Nghề khác.


9. Gia đình anh/ chị có làm nghề nào khác không?

Không


Nếu trả lời , tiếp tục câu 10; nếu trả lời Không, tiếp tục câu 11.

10. Anh/ chị có thể cho biết thu nhập từ mỗi hoạt động là bao nhiêu?


Khai thác thuỷ sản

%

Nuôi trồng thuỷ sản

%

Dịch vụ, du lịch

%

Nghề khác.

%


11. Tổng thu nhập của anh/ chị? ……………/ tháng hoặc ……………../ năm

Nếu nghề nghiệp chính là khai thác thủy sản hoặc nuôi trồng thủy sản, tiếp tục câu 12, nếu nghề nghiệp là dịch vụ du lịch, tiếp tục câu 14; trường hợp khác, tiếp tục câu 13.


12. Sản phẩm và quy mô nuôi của anh/chị hiện nay so với năm 2005?


Tên loài:Mở rộng

Như cũ

Thu hẹp

Lý do:…………………..

………………………….

………………………….

………………………….

Lý do:…………………..

………………………….

………………………….

………………………….

Lý do:…………………..

………………………….

………………………….

………………………….

13. Anh/ chị có tham gia vào các hoạt động du lịch không?


Không


Nếu trả lời , tiếp tục câu 16; nếu trả lời Không, tiếp tục câu 19.


14. Anh/chị tham gia hoạt động du lịch từ năm bao nhiêu?............


15. Anh/chị tham gia những hoạt động du lịch nào dưới đây?


Hoạt động trực tiếp

Hoạt động gián tiếp

Kinh doanh nhà nghỉ, khách san

Làm thuê cho các cơ sở phục vụ du lịch

Cung cấp dịch vụ ăn uống

Xây dựng các cơ sở du lịch

Vận chuyển du lịch

Khác…………….

Khác…………..


16. Anh/ chị có nhận được chính sách hỗ trợ để tham gia vào hoạt động du lịch nào từ chính quyền địa phương không?

Cụ thể:………………………………………………………….

Không

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

17. Lý do anh/ chị tham gia/không tham gia vào các hoạt động du lịch?


Lý do tham gia

Lý do không tham gia

Có người thân/mối quan hệ với chính

quyền địa phương hoặc đơn vị lữ hành du lịch

Không có người thân/mối quan hệ với

chính quyền địa phương hoặc đơn vị lữ hành du lịch

Sống gần địa điểm du lịch

Không sống gần địa điểm du lịch

Có vốn để hoạt động

Không có vốn để hoạt động

Có kỹ năng

Không có kỹ năng

Khác…………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Khác…………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


18. Theo anh/ chị, du lịch có tác động đến nghề nghiệp của anh chị không? Nếu có, hãy giải thích


Tác động tích

cực

Không tác động

Tác động tiêu

cực

Khai thác thuỷ sản

Nuôi trồng thuỷ sản

Hoạt động

khác

Lý do (nếu có):

………………………………………………………………………………............

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


19. Theo anh/ chị, du lịch tác động tích cực/tiêu cực đến những vấn đề kinh tế xã hội? Hãy giải thích thêm cho các ô mà anh/ chị đánh dấu


Tác động tích cực

Tác động tiêu cực

Tệ nạn xã hội

Cơ sở hạ tầng phát triển

Tăng giá cả tại khu vực đang sống

Khác………………………………

Di dời nhà ở

…………………………………………

Ô nhiễm môi trường

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

Khác………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 07/04/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *