Các nhân tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 6

Các DN niêm yết trong thời gian qua khó tiếp cận được nguồn vốn tín dụng từ các NHTM xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là các NHTM chưa tin tưởng vào các DN này. Do đó, để gia tăng sự tin tưởng của các NHTM thì các doanh nghiệp niêm yết phải tạo lập một khả năng tín chấp của mình, cụ thể:

– Thực hiện nghiêm túc các qui định của Nhà nước, của pháp luật trong hoạt động sản xuấtkinh doanh.

– Tăng tính chính xác trung thực báo cáo tài chính, thực hiện chế độ sổ sách kế toán theo qui định.

 – Tăng tích luỹ và tăng cường đầu tư để tăng năng lực tài chính, từng bước đáp ứng các điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

– Phát huy tối đa lợi thế so sánh hiện có của mỗi doanh nghiệp để tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh tầm trung dài hạn.

– Chú trọng vào việc nghiên cứu đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ để tạo nên bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

– Tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng để nắm 1

– Tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng để nắm bắt thông tin phản hồi về sản phẩm, từ đó hoàn thiện sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, chiếm lĩnh được thị phần tiêu thụ giúp ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

– Cần tìm hiểu và vận dụng các công cụ tài chính phòng ngừa rủi ro trong nền kinh tế thị trường hiện đại như: bảo hiểm, hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, hợp đồng hoán đổi… để quản lý sự biến đổi về giá cả, lãi suất, tỷ giá..làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

– Cần tham gia các Hiệp hội kinh doanh theo ngành nghề của mình nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quản lý của những doanh nghiệp thành công trong cùng lĩnh vực, xúc tiến các giao lưu thương mại và tranh thủ sự bảo vệ của các Hiệp hội trước sức ép cạnh tranh.

4.1.2.Xây dựng các dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi

Hiện nay, phần lớn các dự án, phương án do các DN xây dựng đều chưa đáp ứng được các yêu cầu của thẩm định. Chất lượng dự án, phương án chưa cao là một trở ngại lớn làm cho DN khó tiếp cận được nguồn vốn từ các NHTM. Vì vậy, các doanh nghiệp phải chủ động tiếp cận các thông tin về thị trường để xây dựng các dự án đầu tư vào sản phẩm có khả năng cạnh tranh. Dự án phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cung cấp đủ thông tin để thuyết trình với NHTM về tính khả thi và độ tin cậy. Cần tranh thủ các dịch vụ tư vấn hay sự hỗ trợ từ các chuyên gia để có thể xây dựng những phương án, dự án kinh doanh mang tính thuyết phục cao.

Doanh nghiệp cần chủ động trong việc xây dựng dự án, phương thức đầu tư phù hợp với năng lực về vốn, công nghệ và con người. Đặc biệt là cần phải minh bạch vấn đề tài chính để sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, giảm thiểu chi phí, rủi ro cho cả doanh nghiệp và ngân hàng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị và thực hiện các qui định khác trong hồ sơ vay vốn như: hoàn thiện giấy tờ chứng minh quyền sở hữu về tài sản để doanh nghiệp có đủ điều kiện thế chấp, cầm cố khi vay vốn ngân hàng, bảo lãnh thực hiện vốn vay, đăng ký giao dịch bảo hiểm, sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn…

4.2. Về phía các tổ chức tín dụng

4.2.1. Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng

Trước tiên các ngân hàng cần nhanh chóng phát triển đồng bộ các sản phẩm, vừa tăng cường huy động nguồn, tạo điều kiện cung cấp nguồn vốn cho DN, đồng thời phát triển các sản phẩm ràng buộc, tạo điều kiện để các DN đang thiếu các điều kiện về tài sản bảo đảm vẫn có thể vay được vốn.

Việc kết hợp nhiều sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho các DN cũng là một trong các cơ sở để hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ các doanh nghiệp quản trị hiệu quả hơn, nắm bắt các điều kiện thị trường đầy đủ hơn, kịp thời hơn.

Các ngân hàng cũng có thể tăng cường tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ chính thức hoặc thông qua các chương trình, dự án của các tổ chức, tạo nguồn với lãi suất thấp…

Bên cạnh đó, có thể xem xét cơ cấu lại nợ, giãn nợ, ưu đãi tín dụng cho các DN kinh doanh, nếu những doanh nghiệp này chứng minh được các nguồn thu để trả nợ ngân hàng; phát triển hình thức thuê tài chính để giúp doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới công nghệ.

4.2.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định

Thẩm định là một công đoạn rất quan trọng ảnh hưởng đến quyết định cho vay và cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả đồng vốn mà ngân hàng bỏ ra. Chất lượng thẩm định đầu vào chính là yếu tố quyết định chất lượng tín dụng đầu ra sau này. Để đánh giá chính xác về năng lực tài chính, khả năng trả nợ, nguồn trả nợ qua chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính như: khả năng thanh toán, khả năng sinh lời…kết hợp với các thông số, kết quả của các doanh nghiệp cùng ngành, của các doanh nghiệp truyền thống.

Tổ chức tìm hiểu, thu nhập thông tin, phỏng vấn, tham quan doanh nghiệp…qua đó đánh giá được khả năng điều hành sản xuất kinh doanh của ban lãnh đạo doanh nghiệp qua năng lực tổ chức, trình độ chuyên môn cũng như uy tín của người lãnh đạo đây là những tiêu chuẩn định tính nên phải có sự tinh tế của cán bộ tín dụng mới có thể nhận xét được chính xác.

Cán bộ tín dụng nên tìm hiểu, nghiên cứu sâu thêm về các lĩnh vực khác như thẩm định về phương diện kỹ thuật, các thông số kỹ thuật máy móc chất lượng máy móc, để từ đó có thể phát hiện ra những rủi ro tiềm ẩn…

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Trong chương 4, tác giả đã đề ra một số gợi ý nhằm giúp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp niêm yết. Các gợi ý này gồm:

– Về phía các DN niêm yết: nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng mức độ tín chấp của các DN niêm yết; xây dựng các dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi

– Về phía các tổ chức tín dụng: đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng; nâng cao chất lượng công tác thẩm định.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu này đã đạt được 2 mục tiêu đặt ra từ đầu. Nghiên cứu đã xác định được 7 yếu tố chính tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của DN niêm yết bao gồm: số năm hoạt động của công ty, tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng tài sản cố định, không có lợi nhuận, quy mô công ty lớn, giới tính của chủ sở hữu là nữ, có tài khoản ngân hàng. Nghiên cứu cũng thông qua phương pháp tương quan và hồi quy để xác định được chiều hướng tác động của các nhân tố trên với khả năng tiếp cận tín dụng của ngân hàng của DN niêm yết. Từ các kết quả thu được, tác giả đã đưa ra một số gợi ý nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của DN niêm yết nói riêng và của DN Việt Nam nói chung.

Nghiên cứu cũng còn một số hạn chế. Nghiên cứu chỉ khảo sát các DN thuộc ngành công nghệ truyền thông, ngành dịch vụ, ngành lưu trú ăn uống, ngành sản xuất, ngành khai khoáng (dầu khí), ngành thương mại, ngành xây dựng và bất động sản. Do thời gian có hạn nên cần có những nghiên cứu lặp lại cho các doanh nghiệp các ngành khác chưa nằm trong nghiên cứu và bổ sung thêm các yếu tố khác tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng , từ đó có thể so sánh đối chiếu và xây dựng mô hình hiệu quả hơn cho toàn thị trường. Từ đó, các công ty thuộc các ngành khác có thể áp dụng mô hình để rút ra các giải pháp cụ thể cho riêng mình nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng. Đây là hướng nghiên cứu tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tiếng Việt

1. Diễn đàn Phát triển Việt Nam & Đại học Kinh tế Quốc dân (2012), Tác động của chính sách tiền tệ và suy thoái kinh tế toàn cầu đến khả năng tiếp cận vốn và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

2. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc(2005), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất bản Thống kê.

3. Học viện doanh nhân GED (2013), Năm vấn đề của các doanh nghiệp niêm yết năm 2012. http://doanhnhan.edu.vn/5-van-de-cua-cac-doanh-nghiep-niemyet-nam-2012/. Cập nhật ngày 13/08/2013.

4. Nguyễn Thị Cành (2005), Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nhà Xuất Bản đại học quốc gia TP. HCM.

5. Tại chí tài chính (2013), Tình hình kinh tế Việt Nam tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2013.

6. Tổng cục thống kê (2013), Tình hình kinh tế- xã hội năm 2012.

7. Ủy ban chứng khoán nhà nước (2012), Thực trạng thị trường chứng khoán việt nam, những khuyến nghị chính sách.

8. Ủy ban chứng khoán nhà nước (2013), Cổng thông tin điện tử, http://www.ssc.gov.vn, cập nhật 15/08/2013.

9. Vietnamnet (2012), Năm 2012, tín dụng tăng thấp kỹ lục 7%, http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/102903/nam-2012–tin-dung-tang-thap-ky-luc7-.html, cập nhật ngày 12/08/2013.

II. Tiếng Anh

10.Aghion, P., Bolton, P. (1992), An incomplete contracts approach to financial contracting. Review of Economic Studies 59, 473–494.

11.Allen, L. (1987), The Credit Rationing Phenomenon: A Survey of The Literature. Salomon Brothers Center for the Study of Financial Institutions, Graduate School of Business Administration, New York University.

12.Beck, T., Levine, R. (2002), Industry growth and capital allocation: does having a market or bank-based system matter? Journal of Financial Economics 64 (2), 147–180.

13.Berger, A., Udell, G. (2002), Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The Importance of Bank Organisational Structure, Economic Journal.

14.Besanko, D., Thakor, A. (1987), Collateral and rationing: sorting equilibria in monopolistic and competitive credit markets. International Economic Review 28 (3), 671–689.

15.Bester, H. (1987), The role of collateral in credit markets with imperfect information. European Economic Review 31 (4), 887–899.

16.Cole, R. (1998), The importance of relationships to the availability of credit. Journal of Banking and Finance 22, 959–977.

17.Hongjiang Zhao, Wenxu Wu và Xuehua Chen (2006) “What Factors Affect Small and Medium-sized Enterprise’s Ability to Borrow from Bank: Evidence from Chengdu City, Capital of South-Western China ‘s Sichuan Province”

18.Konstantinos. Drakos và Nicholas Giannakopoulos (2011) “On the determinants of credit rationing: Firm-level evidence from transition countries”. Journal of International Money and Finance, 1773-1790

19.Levenson, A., Willard, K. (2000), Do firms get the financing they want?. Measuring credit rationing experienced by small business in the US. Small Business Economics 14, 83–94.

20.Yuko Nikaido, Jesim Pais, Mandira Sarma (2012) “Determinants of Access to Institutional Credit for Small Enterprises in India”

PHỤ LỤC 1

Lựa chọn kích thước mẫu từ tổng thể cho trước

Tổng thểMẫuTổng thểMẫuTổng thểMẫu
10102201401200291
15142301441300297
20192401481400302
25242501521500306
30282601551600310
35322701591700313
40362801621800317
45402901651900320
50443001692000322
55483201752200327
60523401812400331
65563601862600335
70593801912800338
75634001963000341
80664202013500346
85704402054000351
90734602104500354
95764802145000357
100805002176000361
110865502267000364
120926002348000367
130976502429000368
14010370024810000370
15010875025415000375
16011380026020000377
17011885026530000379
18012390026940000380
19012795027450000381
200132100027875000382
21013611002851000000384

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 55 trang tài liệu này.

Nguồn: Krejcie &. Morgan, 1970

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH 242 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

STTMã CKTên tổ chức niêm yết
1ARMCTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không
2CMGCTCP Tập Đoàn Công Nghệ CMC
3COMCTCP Vật Tư Xăng Dầu
4HAXCTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh
5NAVCTCP Nam Việt
6PXICTCP XD Công Nghiệp & Dân Dụng Dầu Khí
7PXMCTCP Xây Lắp Dầu Khí Miền Trung
8VCMCTCP Nhân Lực & Thương Mại Vinaconex
9SGHCTCP Khách Sạn Sài Gòn
10ASACTCP Liên Doanh SANA WMT
11MCCCTCP Gạch Ngói Cao Cấp
12SDECTCP Kỹ Thuật Điện Sông Đà
13SDSCTCP Xây Lắp và Đầu Tư Sông Đà
14VLACTCP ĐT & PT Công Nghệ Văn Lang
15PVETCT Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP
16SD4CTCP Sông Đà 4
17PXLCTCP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dầu Khí – IDICO
18AAACTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
19DADCTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng
20TCLCTCP Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng
21TMXCTCP VICEM Thương Mại Xi Măng
22NNCCTCP Đá Núi Nhỏ
23NVTCTCP BĐS Du Lịch Ninh Vân Bay
24BLFCTCP Thủy Sản Bạc Liêu
25VATCTCP Viễn Thông Vạn Xuân
26HGMCTCP Cơ Khí & Khoáng Sản Hà Giang
27MDGCTCP Miền Đông
28CJCCTCP Cơ Điện Miền Trung
29SD1CTCP Sông Đà 1
30CX8CTCP Đầu Tư & Xây Lắp Constrexim Số 8
31ACLCTCP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
32HEVCTCP Sách Đại Học Và Dạy Nghề
33LBECTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Long An
34SEDCTCP ĐT & PT Giáo Dục Phương Nam
35V21CTCP VINACONEX 21
36S91CTCP Sông Đà 9.01
37S64CTCP Sông Đà 6.04
38SJCCTCP Sông Đà 1.01
39SNGCTCP Sông Đà 10.1
40SSSCTCP Sông Đà 6.06
41STPCTCP Công Nghiệp TM Sông Đà
42VCHCTCP Đầu Tư Xây Dựng & Phát Triển Hạ Tầng
Vinaconex
43VHLCTCP Viglacera Hạ Long
44VE9CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng VNECO 9
45INNCTCP Bao Bì & In Nông Nghiệp
46TLCCTCP Viễn Thông Thăng Long
47MECCTCP Someco Sông Đà
48S55CTCP Sông Đà 505
49SGCCTCP Xuất Nhập Khẩu Sa Giang
50B82CTCP 482
51CSCCTCP Đầu Tư & XD Thành Nam
52DC4CTCP DIC Số 4
53HUTCTCP Tasco
54OCHCTCP Khách Sạn & DV Đại Dương
55BSCCTCP Dịch Vụ Bến Thành
56KTTCTCP Đầu Tư Thiết Bị & Xây Lắp Điện Thiên Trường
57BHVCTCP Viglacera Bá Hiến
58SZLCTCP Sonadezi Long Thành
59SJSCTCP ĐT PT Đô Thị & KCN Sông Đà
60VE1CTCP Xây Dựng Điện Vneco 1
61CMTCTCP Công Nghệ Mạng & Truyền Thông
62SRBCTCP Tập Đoàn Sara
63INCCTCP Tư Vấn Đầu Tư IDICO
64V12CTCP Xây Dựng Số 12
65AMVCTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ
66HBDCTCP Bao Bì PP Bình Dương
67DCCCTCP Xây Dựng Công Nghiệp
68SGTCTCP Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
69SDYCTCP Xi Măng Sông Đà Yaly
70NVNCTCP Nhà Việt Nam
71AAMCTCP Thủy Sản MeKong
72NKGCTCP Thép Nam Kim
73QCCCTCP Xây Lắp & Phát Triển DV Bưu Điện Quảng Nam
74MMCCTCP Khoáng Sản Mangan
75SSMCTCP Chế Tạo Kết Cấu Thép Vneco.SSM
76LGLCTCP ĐT & PT Đô Thị Long Giang
77HVXCTCP Xi Măng Vicem Hải Vân
78FLCCTCP Tập Đoàn FLC
79TSCCTCP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ
80VCFCTCP Vinacafé Biên Hòa
81VLFCTCP Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long
82VNLCTCP Giao Nhận Vận Tải & Thương Mại
83VSCCTCP Container Việt Nam
84AGFCTCP XNK Thủy Sản An Giang
85HNMCTCP Sữa Hà Nội
86LCGCTCP Licogi 16
87VGPCTCP Cảng Rau Quả
88MTGCTCP MTGas
89GILCTCP SXKD & XNK Bình Thạnh
90ST8CTCP Siêu Thanh
91KHPCTCP Điện Lực Khánh Hòa
92BCICTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh
93D2DCTCP PT Đô Thị Công Nghiệp Số 2
94HASCTCP Hacisco
95BKCCTCP Khoáng Sản Bắc Kạn
96FPCCTCP Full Power
97TJCCTCP Dịch Vụ Vận Tải & Thương Mại
98TV2CTCP Tư Vấn Xây Dựng Điện 2
99V15CTCP Xây Dựng Số 15
100BBCCTCP Bibica
101S99CTCP Sông Đà 909
102MHCCTCP Hàng Hải Hà Nội
103SHICTCP Quốc Tế Sơn Hà
104AGDCTCP Gò Đàng
105SFCCTCP Nhiên Liệu Sài Gòn
106HTLCTCP Kỹ Thuật & Ôtô Trường Long
107PANCTCP Xuyên Thái Bình
108DCLCTCP Dược Phẩm Cửu Long
109DHCCTCP Đông Hải Bến Tre
110DMCCTCP XNK Y Tế Domesco
111DTLCTCP Đại Thiên Lộc
112HVGCTCP Hùng Vương
113SAMCTCP Đầu Tư & Phát Triển Sacom
114SRFCTCP Kỹ Nghệ Lạnh
115LM8CTCP Lilama 18
116GLTCTCP Kỹ Thuật Điện Toàn cầu
117DBCCTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam
118ELCCTCP ĐT Phát Triển Công Nghệ Điện Tử – Viễn Thông
119HOMCTCP Xi Măng Vicem Hoàng Mai
120AMECTCP Alphanam Cơ Điện
121VC3CTCP Xây Dựng Số 3
122KTSCTCP Đường Kon Tum
123LAFCTCP Chế Biến Hàng XK Long An
124MSNCTCP Tập Đoàn Masan
125VNHCTCP Thủy Hải Sản Việt Nhật
126CCICTCP ĐT Phát Triển CN – TM Củ Chi
127TNACTCP Thương Mại XNK Thiên Nam
128RICCTCP Quốc Tế Hoàng Gia
129C21CTCP Thế Kỷ 21
130TCRCTCP Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera
131PPICTCP Phát Triển Hạ Tầng & BĐS Thái Bình Dương
132QCGCTCP Quốc Cường Gia Lai
133SD8CTCP Sông Đà 8
134VC7CTCP Xây Dựng Số 7
135L43CTCP Lilama 45.3
136LO5CTCP Lilama 5
137BPCCTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn
138HPGCTCP Tập Đoàn Hòa Phát
139TDWCTCP Cấp Nước Thủ Đức
140SFICTCP Đại Lý Vận Tải SAFI
141IFSCTCP Thực Phẩm Quốc Tế
142CLWCTCP Cấp Nước Chợ Lớn
143VC6CTCP Vinaconex 6
144VTVCTCP VICEM Vật Tư Vận Tải Xi Măng
145VDLCTCP Thực Phẩm Lâm Đồng
146TSTCTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông
147GMDCTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
148SD5CTCP Sông Đà 5
149HOTCTCP Du Lịch Dịch Vụ Hội An
150TDHCTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức
151VNGCTCP Du Lịch Golf Việt Nam
152VE2CTCP Xây Dựng Điện Vneco 2
153ECICTCP Bản Đồ Và Tranh Ảnh Giáo Dục
154FDCCTCP Ngoại Thương & PT ĐT Tp.HCM
155D11CTCP Địa Ốc 11
156SPMCTCP SPM
157TETCTCP Vải Sợi May Mặc Miền Bắc
158PXTCTCP Xây Lắp Đường Ống Bể Chứa Dầu Khí
159VE3CTCP Xây Dựng Điện VNECO 3
160VKPCTCP Nhựa Tân Hóa
161VNFCTCP Vận Tải Ngoại Thương
162MDCCTCP Than Mông Dương – Vinacomin
163BBSCTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn
164CTBCTCP Chế Tạo Bơm Hải Dương
165DCSCTCP Tập Đoàn Đại Châu
166DNPCTCP Nhựa Đồng Nai
167DZMCTCP Chế Tạo Máy Dzĩ An
168NGCCTCP Chế Biến Thủy Sản XK Ngô Quyền
169POTCTCP Thiết Bị Bưu Điện
170SJ1CTCP Thủy Sản Số 1
171DBTCTCP Dược Phẩm Bến Tre
172KMTCTCP Kim Khí Miền Trung
173TAGCTCP Thế Giới Số Trần Anh
174RHCCTCP Thủy Điện Ry Ninh II
175MACCTCP Cung Ứng & DV Kỹ Thuật Hàng Hải
176LUTCTCP Đầu Tư Xây Dựng Lương Tài
177NHWCTCP Ngô Han
178SAVCTCP Hợp Tác Kinh Tế & XNK Savimex
179SD6CTCP Sông Đà 6
180XMCCTCP Bê Tông & XD Vinaconex Xuân Mai
181PXSCTCP Kết Cấu Kim Loại & Lắp Máy Dầu Khí
182TMSCTCP Transimex-SaiGon
183PVXTCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam
184KHACTCP Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội
185L14CTCP Licogi 14
186TIXCTCP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình
187TLGCTCP Tập Đoàn Thiên Long
188LCDCTCP Lilama Thí Nghiệm Cơ Điện
189DHACTCP Hóa An
190S12CTCP Sông Đà 12
191SD2CTCP Sông Đà 2
192TS4CTCP Thủy Sản Số 4
193TNGCTCP Đầu Tư Và Thương Mại TNG
194VBHCTCP Điện Tử Bình Hòa
195L44CTCP Lilama 45.4
196TV3CTCP Tư Vấn Xây Dựng Điện 3
197SC5CTCP Xây Dựng Số 5
198TXMCTCP VICEM Thạch Cao Xi Măng
199LM7CTCP Lilama 7
200REECTCP Cơ Điện Lạnh
201ABTCTCP XNK Thủy Sản Bến Tre
202VC9CTCP Xây Dựng Số 9
203PTCCTCP Đầu Tư & Xây Dựng Bưu Điện
204TV4CTCP Tư Vấn Xây Dựng Điện 4
205KSTCTCP KASATI
206LHCCTCP ĐT & XD Thủy Lợi Lâm Đồng
207CSMCTCP CN Cao Su Miền Nam
208STTCTCP Vận Chuyển Sài Gòn Tourist
209PJTCTCP Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex
210CDCCTCP Chương Dương
211HDCCTCP PT Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
212HU3CTCP Đầu Tư & Xây Dựng HUD3
213SD7CTCP Sông Đà 7
214SSCCTCP Giống Cây Trồng Miền Nam
215STGCTCP Kho Vận Miền Nam
216TPHCTCP In Sách Giáo Khoa Tại Tp.Hà Nội
217TCSCTCP Than Cao Sơn – Vinacomin
218NTLCTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm
219CIGCTCP COMA 18
220VC5CTCP Xây Dựng Số 5
221VC1CTCP Xây Dựng Số 1
222WCSCTCP Bến Xe Miền Tây
223CAPCTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái
224VC2CTCP Xây Dựng Số 2
225CMCCTCP Đầu Tư CMC
226TCMCTCP Dệt May – ĐT – TM Thành Công
227QHDCTCP Que Hàn Điện Việt Đức
228HT1CTCP Xi Măng Hà Tiên 1
229BTHCTCP Chế Tạo Biến Thế & Vật Liệu Điện Hà Nội
230VFRCTCP Vận Tải Và Thuê Tàu
231LASCTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao
232L18CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18
233L61CTCP Lilama 69.1
234LM3CTCP Lilama 3
235HAPCTCP Tập Đoàn Hapaco
236L10CTCP Lilama 10
237TDNCTCP Than Đèo Nai – Vinacomin
238BT6CTCP Beton 6
239CANCTCP Đồ Hộp Hạ Long
240MCGCTCP Cơ Điện & XD Việt Nam (MECO)
241CT6CTCP Công Trình 6
242TC6CTCP Than Cọc Sáu – Vinacomin

Xem tất cả 55 trang.

Ngày đăng: 01/11/2021
Trang chủ Tài liệu miễn phí