Quá trình Công nghiệp hóa - Đô thị hóa ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 1997 - 2017 - 17

mở

rộng


13


Tiểu học Khánh Bình


Phường Khánh Bình
XX

Nâng

cấp mở rộng

14

Tiểu học Tân

Phước Khánh B

Phường Tân

Phước KhánhX


X

Xây

mới


15

Tiểu học Phú Chánh


Xã Phú ChánhX
X

Đã

hoàn thành


16

Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Phú


Xã Tân Vĩnh HiệpX
X

Nâng

cấp mở rộng

17

Trung học cơ sở

Phú Chánh

Xã Phú Chánh


XX

Xây

mới


18


Trung học cơ sở Khánh Bình


Phường Khánh BìnhX
X

Nâng cấp mở

rộng

19

Trung học cơ sở

Tân Hiệp

Phường Tân HiệpX


X

Xây

mới


20


Trung học cơ sở Vĩnh Tân


Xã Vĩnh Tân
XX

Nâng

cấp mở rộng


21


Trung học cơ sở Hội Nghĩa


Phường Hội Nghĩa
XX

Nâng

cấp mở rộng

22

Trung học cơ sở

Thạnh Phước

Phường Thạnh

PhướcX


X

Xây

mới

23

Trung học phổ

thông Thái Hòa

Phường Thái HòaX


X

Di dời

II

Y tế

1

Nâng cấp và mở

rộng bệnh viện đa khoa cấp thị xã
X
X2

Xây dựng 6 phòng khám đa khoa cấp khu

vực
X
X3

Xây dựng mới 2

phòng khám đa khoa cấp khu vựcX


III

Văn hóa- thể

thao


X


1

Xây dựng trung

tâm văn hóa vàXX


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 146 trang: Quá trình Công nghiệp hóa - Đô thị hóa ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 1997 - 2017


thư viện thị xã và

các xã, phường

2


Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, kết hợp với giáo dục truyền thống và du lịch

Khảo cổ học Cù

lao Rùa, nhà cổ Đỗ Cao Thứa, chùa Hưng Long, đình Tân Trạch, chiến thắng tháp canh Cầu Bà Kiên, chiến khu Vĩnh Lợi, đình Vĩnh PhướcX


XX
Nguồn: Cục thống kê thị xã Tân Uyên, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tân Uyên đến năm 2025.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Tân Uyên đến năm 2025 1

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Tân Uyên đến năm 2025 2

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Tân Uyên đến năm 2025 3

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Tân Uyên đến năm 2025 4

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Tân Uyên đến năm 2025 5

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 16/03/2023
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *