Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường

Xem tất cả 48 trang, được chia thành 6 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường - 6 thumb

Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường - 6

Cũng phải được tham vấn ý kiến của người dân trước khi gửi cho cơ quan nhà nước để giám sát. Người dân cũng có quyền phản ánh trực tiếp đến cơ quan giám sát về những sai sót của chủ dự án trong quá trình xây dựng dự án. ...

Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường - 5 thumb

Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường - 5

Tại các khu vực vùng núi, vùng sâu vùng xa, nơi mà người dân ít có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với các chính sách nhà nước thì việc nhận thức về quyền được tham vấn chưa được cao. Tuy nhiên, các khu vực nông thôn, làng nghề ...

Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường - 4 thumb

Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường - 4

Không phải là chủ dự án có trách nhiệm tổ chức tham vấn ý kiến. UBND cấp xã là một cơ quan quản lý nhà nước, chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ cho các hoạt động dự án. Nếu quy hết trách nhiệm tổ chức tham vấn cho UBND cấp xã sẽ dẫn ...

Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường - 3 thumb

Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường - 3

CHƯƠNG II. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường 2.1.1. Pháp ...

Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường - 2 thumb

Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường - 2

Chương trình môi trường của Liên hợp quốc cũng định nghĩa ĐTM là “một quá trình nghiên cứu được sử dụng để dự báo những hậu quả môi trường có thể gây ra từ một dự án phát triển quan trọng được dự kiến thực thi.” ...

Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường - 1 thumb

Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Luật  Trần Thị Ngọc Pháp Luật Việt Nam Về Tham Vấn Cộng Đồng Trong Đánh Giá Tác Động Môi Trường Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Ngành Luật Kinh Doanh Hệ Đào Tạo : Chính Quy Khóa Học : Qh-2012-L ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số