Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy

Xem tất cả 63 trang, được chia thành 7 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - 7 thumb

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - 7

Do có tới hai khả năng dẫn đến việc khuẩn lạc có màu trắng mà chúng tôi phải tiến hành PCR colony với mồi đặc hiệu vector M13 để chọn ra các dòng khuẩn lạc mang vector có đoạn gene cry1C được chèn vào. Hình 3.8 Điện di đồ sản ...

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - 6 thumb

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - 6

Bảng 3.1. Sự đa dạ ng hình thái tinh thể của các chủng Bt STT Hình dạng tinh thể Số chủng Tỷ lệ % 1 Lưỡng tháp 21 39 2 Cầu 4 7 3 Lưỡng tháp và cầu 26 48 4 Lập phương 1 2 5 Cầu và lập phương 1 2 6 Không xác định 1 2 Tổng số 54 100 Hình ...

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - 5 thumb

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - 5

EDTA, pH = 8.0: 10mM Glucose: 50mM  Dung dịch Sol II: NaOH: 20mM. SDS: 1%  Dung dịch Sol III: CH 3 COOK: 60ml CH 3 COOH: 11,5ml H 2 O: 28,5ml  Các dung dịch dung trong điện di trên gel agarose  Dung dịch TE: Tris HCl 10mM, pH= 8.0 EDTA 1mM, pH= 8.0  Dung dịch đệm ...

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - 4 thumb

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - 4

1.1.11. Gene cry1C và dưới loài Bacillus thuringiensis subsp . aizawai Gene cry1C Gene cry1C có kích thước khoảng 3 kb trong đó đoạn bảo thủ mã hóa độc tố có kích thước 288bp. Gene cry1C mã hóa protein tinh thể độc tố có khối lượng phân tử khoảng ...

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - 3 thumb

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - 3

Chủng Bt sinh tổng hợp 3 dạng độc tố chính là Cry, Cyt, Vip do các gene cry, cyt, vip mã hóa [21,25]. 1.1.5.1. Gene cry Gene cry mã hóa cho các độc tố Cry khác nhau. Đây là gene độc tố quan trọng nhất của Bt , tính đặc hiệu diệt côn trùng là do ...

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - 2 thumb

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - 2

2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 1.1. Mục tiêu - Sàng lọc được các chủng Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (Bta) có hoạt tính diệt côn trùng bộ cánh vảy. - Tách dòng và đọc trình tự được gene cry1C của các chủng Bta đã sàng lọc có ...

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - 1 thumb

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus Thuringiensis sinh Protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - 1

Viện Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam Viện Sinh Thái Và Tài Nguyên Sinh Vật Nguyễn Thị Hiền Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Của Một Số Chủng Bacillus Thuringiensis Sinh Protein Tinh Thể Diệt Côn Trùng Cánh Vảy Luận Văn Thạc Sĩ Sinh Học Chuyên ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số