Đặc điểm chủ tình trong tác phẩm Lan trì kiến văn lục của Vũ Trinh

Xem tất cả 40 trang, được chia thành 4 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đặc điểm chủ tình trong tác phẩm Lan trì kiến văn lục của Vũ Trinh - 4 thumb

Đặc điểm chủ tình trong tác phẩm Lan trì kiến văn lục của Vũ Trinh - 4

Mục đích đề cao lối sống tình nghĩa, giáo huấn con người: “Phải biết giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn, khi nhận được sự giúp đỡ phải biết ghi nhớ ơn nghĩa và báo đáp ơn nghĩa ấy”. Truyện  Khỉ, Rắn thiêng, Con giải  nhằm ...

Đặc điểm chủ tình trong tác phẩm Lan trì kiến văn lục của Vũ Trinh - 3 thumb

Đặc điểm chủ tình trong tác phẩm Lan trì kiến văn lục của Vũ Trinh - 3

Hổ cái đau đẻ, nó tìm đến bà đỡ Trần “gõ cửa, lao tới cõng bà đi, dùng một chân ôm lấy bà trong lòng, chạy như bay. Hễ gặp bụi rậm gai góc thì hổ dùng một chân trước rẽ lối, bước chậm lại. Đến bụi rậm trong rừng sâu, ...

Đặc điểm chủ tình trong tác phẩm Lan trì kiến văn lục của Vũ Trinh - 2 thumb

Đặc điểm chủ tình trong tác phẩm Lan trì kiến văn lục của Vũ Trinh - 2

Mến thì người phụ nữ chiếm phần lớn. Nếu như  Truyền kì mạn lục  thường viết về những người phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu, hồn ma hay cây cỏ, thì ở  Lan Trì kiến văn lục  của Vũ Trinh, họ là những con người bình dị, ...

Đặc điểm chủ tình trong tác phẩm Lan trì kiến văn lục của Vũ Trinh - 1 thumb

Đặc điểm chủ tình trong tác phẩm Lan trì kiến văn lục của Vũ Trinh - 1

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 Khoa Ngữ Văn  Lê Thị Hồng Nhung Đặc Điểm Chủ Tình Trong Tác Phẩm  Lan Trì Kiến Văn Lục Của Vũ Trinh Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Chuyên Ngành: Văn Học Việt Nam Người Hướng Dẫn Khoa Học ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số