Phương Pháp Thu Thập Bằng Chứng Kiểm Toán Tại Công Ty

Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán 2.6 BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN ĐẶC BIỆT 2.6.1 Tư liệu của chuyên gia Tuy nhiên, do kiểm toán viên không thể am tường tất cả mọi lĩnh vực của xã hội, vì vậy chuẩn mực kiểm toán cho phép họ ...