Phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn ở các trường đại học thuộc đại học Thái Nguyên - 14

TT


Câu 4. Xin thầy/cô vui lòng cho biết một vài thông tin cá nhân:

Họ và tên (Thầy/cô có thể không ghi): ...........................................................................

Số năm làm công tác giảng dạy: ....................................................................................

Đơn vị công tác: .............................................................................................................

Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý thầy/cô!

Phụ lục 3


PHIẾU KHẢO SÁT

(Dành cho cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn)


Thưa quý thầy/cô!

Để có cơ sở đánh giá các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn ở trường đại học, xin quý thầy/cô vui lòng cho ý kiến đánh giá bằng cách đọc kỹ và trả lời chính xác, khách quan các câu hỏi dưới đây. Tất cả các thông tin chia sẻ của thầy/cô chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu nói trên. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý thầy/cô!

Câu 1. Thầy/cô cho ý kiến về tính khả thi và tính cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động phối hợp giữa Công đoàn với Chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn?

Xin đánh dấu (X) vào ô mà thầy/cô cho là phù hợp nhất

KCT: Không cần thiết; CT: Cần thiết; RCT: Rất cần thiết KKT: Không khả thi; KT: Khả thi; RKT: Rất khả thi

STT

Biện pháp

Tính cần thiết

Tính khả thi

KCT

CT

RCT

KKT

KT

RKT


1

Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn về công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn
2

Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động chuyên môn cấp Khoa, Bộ môn trực thuộc cần có nội dung phối hợp thực hiện với công đoàn bộ phận, tổ công đoànCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.

Phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn ở các trường đại học thuộc đại học Thái Nguyên - 14

Biện pháp

Tính cần thiết

Tính khả thi

KCT

CT

RCT

KKT

KT

RKT


3

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chính quyền, trong đó quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong phối hợp để quản lý hoạt động chuyên môn
4

Bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt và cán bộ văn phòng công đoàn cơ sở
5

Tăng cường kiểm tra đánh giá công tác phối hợp giữa công đoàn và chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên mônSTT


Câu 2. Xin thầy/cô vui lòng cho biết một vài thông tin cá nhân:

Họ và tên (Thầy/cô có thể không ghi): ...........................................................................

Chức vụ (chính quyền/công đoàn): ................................................................................

Số năm làm công tác quản lý:.........................................................................................

Đơn vị công tác: .............................................................................................................


Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý thầy/cô!

Xem tất cả 113 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí