Phát triển loại hình du lịch Homestay theo hướng bền vững tại làng chài Việt Hải, Cát Bà, Hải Phòng - 10


Hình 1 Phương tiện di chuyển và làng chài Việt Hải Hình 2 Homestay Whisper Nature 1


Hình 1: Phương tiện di chuyển và làng chài Việt Hải

Hình 2 Homestay Whisper Nature Hình 3 Một số loại hình du lịch tại đây 2

Hình

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 85 trang tài liệu này.

2: Homestay Whisper NatureHình 3 Một số loại hình du lịch tại đây 3


Hình 3 Một số loại hình du lịch tại đây 4


Hình

3: Một số loại hình du lịch tại đây

Xem tất cả 85 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 05/06/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *