Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ - 17


PHỤ LỤC


PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

VỀ DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CN PHÚ THỌ


Xin kính chào anh/chị, hiện nay tôi đang là học viên lớp Cao học Quản lý kinh tế của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Rất mong anh chị đóng góp ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) vào mục mà anh/chị đồng ý nhất của bản khảo sát này. Mọi ý kiến của anh/chị là vô cùng quý giá đối với luận văn tốt nghiệp của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

1. Hiện tại, anh/chị có đang sử dụng dịch vụ cho vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Phú Thọ không?

Có Không

2. Xin hãy quan điểm của anh/chị qua các tiêu chí sau:


Đồng ý

Không đồng ý

- Hình ảnh của Ngân hàng ngày được nâng cao


- Ngân hàng có phong cách làm việc chuyên nghiệp


- Mang lại giá trị bền vững cho khách hang


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 149 trang tài liệu này.

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ - 17

3. Anh chị đang sử dụng dịch vụ cho vay nào sau đây:

- Cho vay ngắn hạn

- Cho vay trung hạn

- Cho vay dài hạn

4. Mục đích sử dụng của anh/chị là:

- Mua nhà, đất

- Mua ô tô, xe máy

- Đi du học


- Chữa bệnh

- Tiêu dùng khác

5. Anh/chị đã sử dụng dịch vụ cho vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Phú Thọ.

- Ít hơn 1 năm

- Từ 1 đến 3 năm

- Trên 4 năm

6. Anh/chị biết đến dịch vụ cho vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Phú Thọ qua kênh nào :

- Qua phương tiện Internet, báo, tạp chí

- Bạn bè, người thân giới thiệu

- tại ngân hàng khi đến làm các giao dịch khác

7. Anh/chị vui lòng cho biết mức độ hài lòng của anh/chị về dịch vụ cho vay của ngân hàng mà anh/chị đang sử dụng theo tiêu chí:

Hài

lòng

Trung

bình

Chưa

hài lòng

- Cung cấp thông tin của ngân hàng- Thủ tục vay- Điều kiện vay- Thời gian thẩm định hồ sơ- Thái độ phục vụ của nhân viên- Lãi suất- Phương thức thanh toán
8. Anh/chị có mong muốn gì về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Phú Thọ.

Đồng

ý

Phân

vân

Không

đồng ý

- Cần cung cấp, quảng bá thông tin đa dạng, sâu

rộng hơn- Nên đa dạng loại hình sản phẩm cho vay tiêu

dùng hơn nữa- Đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản,

tiện lợiLựa chọn, giới thiệu và minh bạch thông tin về các doanh nghiệp có uy tín thực hiện bán chéo

sản phẩm
9. Anh/chị xin vui lòng cho biết độ tuổi của mình

- Từ 18-29

- Từ 30-39

- Trên 40 tuổi

10. Hiện anh/chị thuộc đối tượng nào sau đây:

- Kinh doanh

- Công chức

- Giáo viên

- Lực lượng vũ trang

- Đối tượng khác


PHỤ LỤC 2


DESCRIPTIVES VARIABLES=C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7a C7b C7c C7d C7e C7g C7h c8a C8b C8c C8d C9 C10

/STATISTICS=MEAN STDDEV.


DescriptivesNotes


Output Created


01-Jun-2015 10:24:18

CommentsInput

Data

D:My Documentsch.sav


Active Dataset

DataSet0


Filter

<none>


Weight

<none>


Split File

<none>


N of Rows in Working Data File

110

Missing Value Handling

Definition of Missing

User defined missing values are treated as missing.


Cases Used

All non-missing data are used.

Syntax


DESCRIPTIVES VARIABLES=C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7a C7b C7c C7d

C7e C7g C7h c8a C8b C8c C8d C9 C10

/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Resources

Processor Time

00:00:00.016


Elapsed Time

00:00:00.015


[DataSet0] D:My Documentsch.sav


Descriptive Statistics


N

Mean

Std. Deviation

C1

110

1.00

.000

C2

110

1.00

.000

C3

110

1.28

.544

C4

110

2.75

1.449

C5

110

2.31

.464

C6

110

1.25

.582

C7a

110

2.44

.711

C7b

110

2.47

.631

C7c

110

2.50

.701

C7d

110

2.45

.672

C7e

110

2.66

.547

C7g

110

2.61

.576

C7h

110

2.65

.629

c8a

110

2.75

.492

C8b

110

2.85

.411

C8c

110

2.95

.209

C8d

110

2.79

.509

C9

110

2.11

.564

C10

110

2.23

1.524

Valid N (listwise)

110

FREQUENCIES VARIABLES=C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7a C7b C7c C7d C7e C7g C7h c8a C8b C8c C8d C9 C10

/STATISTICS=STDDEV VARIANCE SEMEAN MEAN MEDIAN

/ORDER=ANALYSIS.


FrequenciesNotes


Output Created


01-Jun-2015 10:25:39

CommentsInput

Data

D:My Documentsch.sav


Active Dataset

DataSet0


Filter

<none>


Weight

<none>


Split File

<none>


N of Rows in Working Data File

110

Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated as missing.


Cases Used

Statistics are based on all cases with valid data.

Syntax


FREQUENCIES VARIABLES=C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7a C7b C7c C7d

C7e C7g C7h c8a C8b C8c C8d C9 C10

/STATISTICS=STDDEV VARIANCE SEMEAN MEAN MEDIAN

/ORDER=ANALYSIS.

Resources

Processor Time

00:00:00.016


Elapsed Time

00:00:00.015

125


[DataSet0] D:My Documentsch.sav


StatisticsC1

C2

C3

C4

C5

C6

C7a

C7b

C7c

C7d

C7e

C7g

C7h

c8a

C8b

C8c

C8d

C9

C10

N

Valid

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110


Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

1.00

1.00

1.28

2.75

2.31

1.25

2.44

2.47

2.50

2.45

2.66

2.61

2.65

2.75

2.85

2.95

2.79

2.11

2.23

Std. Error of Mean

.000

.000

.052

.138

.044

.055

.068

.060

.067

.064

.052

.055

.060

.047

.039

.020

.048

.054

.145

Median

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

1.00

Std. Deviation

.000

.000

.544

1.449

.464

.582

.711

.631

.701

.672

.547

.576

.629

.492

.411

.209

.509

.564

1.524

Variance

.000

.000

.296

2.100

.216

.338

.505

.398

.491

.452

.299

.332

.396

.242

.169

.044

.259

.318

2.324


Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn


Frequency TableC1Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Co

110

100.0

100.0

100.0


C2Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

110

100.0

100.0

100.0


C3Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

84

76.4

76.4

76.4


2

21

19.1

19.1

95.5


3

5

4.5

4.5

100.0


Total

110

100.0

100.0C4Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

20

18.2

18.2

18.2


2

47

42.7

42.7

60.9


3

9

8.2

8.2

69.1


4

9

8.2

8.2

77.3


5

25

22.7

22.7

100.0


Total

110

100.0

100.0


Xem tất cả 149 trang.

Ngày đăng: 03/07/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí