Đánh giá chất lượng hoạt động cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hải lăng, tỉnh Quảng Trị - 7


Ngắn, không thể trả hết nợ


9. Mức cho vay như vậy đối với bà con là?


Phù hợp với nhu cầu Thấp so với nhu cầu thực tế


10. Bà con sẽ tiếp tục vay vốn tại ngân hàng này chứ?


Chắc chắn tiếp tục vay Chưa biết Không vay nữa


Xin bà con cung cấp một vài thông tin về bản thân:


1. Giới tính:

Nam

Nữ


2. Trình độ văn


Cấp 1

hóa:


Cấp 2


Cấp 3


Trên cấp 3

3. Độ tuổi:


18 – 30


31 –50


51 – 65


Trên 65

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 64 trang tài liệu này.

Đánh giá chất lượng hoạt động cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hải lăng, tỉnh Quảng Trị - 7


Rất cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Qúy bà con!

Xem tất cả 64 trang.

Ngày đăng: 19/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí