Công cuộc xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang 2008 - 2016 - 11

2.10


Nguồn: UBND tỉnh Tuyên Quang

Phụ lục 3


Một số tranh, ảnh về xây dựng nông thôn mới tại huyện Sơn Dương


HTX chè Vĩnh Tân xã Tân Trào Mô hình chăn nuôi gà của gia đình anh Trần Văn 1

HTX chè Vĩnh Tân xã Tân Trào Mô hình chăn nuôi gà của gia đình anh Trần Văn 2

HTX chè Vĩnh Tân - xã Tân Trào

Mô hình chăn nuôi gà của gia đình anh Trần Văn Hưng, xã Sơn Nam

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 93 trang: Công cuộc xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang 2008 - 2016

(1)


Bàn giao công trình thanh niên Thắp sáng đường quê xã Hồng Lạc Đoàn Thanh 3

Bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, xã Hồng Lạc

Đoàn Thanh niên xã Đại Phú tham gia làm đường bê tông nội đồng 2 Học sinh 4

Đoàn Thanh niên xã Đại Phú tham gia làm đường bê tông nội đồng

(2)

Học sinh Trường THCS Ninh Lai trong giờ học môn Tin học.

Học viên đang sửa chữa máy nông nghiệp 3 Thôn Tân Lập xã Tân Trào Trung tâm 5

Học viên đang sửa chữa máy nông nghiệp

3 Thôn Tân Lập xã Tân Trào Trung tâm xã Sơn Nam 4 Nhà văn hoá thôn Tân Hội 6

(3)


Thôn Tân Lập xã Tân Trào Trung tâm xã Sơn Nam 4 Nhà văn hoá thôn Tân Hội xã 7

Thôn Tân Lập - xã Tân Trào

Trung tâm xã Sơn Nam 4 Nhà văn hoá thôn Tân Hội xã Ninh Lai Nhà máy sản xuất 8

Trung tâm xã Sơn Nam

(4)


Nhà văn hoá thôn Tân Hội xã Ninh Lai Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi xã 9

Nhà văn hoá thôn Tân Hội xã Ninh Lai

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi xã Phúc Ứng 5 6 Thôn Tân Lập xã Tân 10

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi xã Phúc Ứng

(5) (6)

Thôn Tân Lập - xã Tân Trào

Trung tâm huyện Sơn Dương 7 8 Nguồn 1 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 11

Trung tâm huyện Sơn Dương

7 8 Nguồn 1 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Dương 2 12


(7) (8)


Nguồn: (1) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Dương

(2) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sơn Dương.

(3) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Dương

(4) UBND huyện Sơn Dương

(5) Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương

(6) Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sơn Dương

(7) UBND huyện Sơn Dương

(8) UBND huyện Sơn Dương

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 06/04/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *