Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975 tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng - 10

16. Nguyễn Tiến Hiệp, Phan Kế Lộc, Nguyễn Đức Tố Lưu, Thomas P. I., Farjon A., Averyanov L. & Regalado Jr. J. (2005), Thông Việt Nam: Nghiên cứu hiện trạng bảo tồn 2004 , Fauna & Flora International, Chương trình Việt Nam, Hà Nội. 17. Nguyễn Tiến ...

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975 tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng - 9

Là 223 cây/ha, chất lượng cây tốt là 22,22%. Còn ở nơi có độ tàn che 0,51 thì mật độ rừng thấp hơn chỉ là 1300 cây/ha, nhưng mật độ cây triển vọng cao hơn 646 cây/ha, mật độ cây Thiết sam giả lá ngắn cũng thấp hơn là 362 cây/ha, ...

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975 tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng - 2

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngành Thông - Pinophyta là một ngành thực vật có giá trị khoa học và thực tiễn lớn lao và nhiều mặt, đồng thời cũng rất nhạy cảm. Việt Nam là một trong 10 điểm nóng của Thông trên thế giới ...

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975 tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Nông Lâm Mạc Văn Cường Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Bảo Tồn Loài Thiết Sam Giả Lá Ngắn ( Pseudotsuga Brevifolia W.c Cheng & L.k.fu, 1975) Tại Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng Luận ...