Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp đo RTK thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1:1000 Thị trấn phố Lu huyện Bảo Thắng Tỉnh Lào Cai - 9

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. 2. Bộ tài nguyên và môi trường (2014) ban hành TT 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính 3. Bộ Tài Nguyên và Môi ...

Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp đo RTK thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1:1000 Thị trấn phố Lu huyện Bảo Thắng Tỉnh Lào Cai - 8

Sau khi vẽ nhãn quy chủ xong ta tiến hành gán nhãn cho tờ bản đồ Hình 4.19: Gán nhãn cho tờ bản đồ Mỗi thửa đất gồm các dữ liệu: loại đất, tên chủ sử dụng đất, số hiệu thửa đất, địa chỉ, diện tích… ta tiến hành như sau: ...

Ứng Dụng Phần Mềm Chuyên Ngành Xây Dựng Tờ Bđđc Số 24

- Sau khi đi đo về ta sử lý số liệu ra bảng .txt Hình: 4.4: file số liệu sau khi đổi - Sau khi sử lý xong số liệu ta trút điểm đo nên bản vẽ bằng phần mềm gcadas và Microstation V8i 4.4.3. Ứng dụng phần mềm chuyên ngành xây dựng tờ BĐĐC ...

Ứng Dụng Một Số Phần Mềm Tin Học Trong Biên Tập Bđđc

Hội góc, phương pháp toạ độ cực, vv . Nhưng với khối lượng điểm chi tiết nhiều và đòi hỏi độ chính xác cao và thường được áp dụng nhiều nhất đó là phương pháp toạ độ cực tốc độ nhanh và hiệu quả nhất.  Phương pháp ...

Các Phương Pháp Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Hiện Nay

Chính tỷ lệ 1:10000 là 60 x 60 cm, tương ứng với diện tích là 3600 héc ta (ha) ngoài thực địa. Số hiệu của mảnh bản đồ địa chính tỷlệ1:10000 gồm 08 chữ số: 02 số đầu là 10, tiếp sau là dấu gạch nối (-), 03 số tiếp là 03 số ...

Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp đo RTK thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1:1000 Thị trấn phố Lu huyện Bảo Thắng Tỉnh Lào Cai - 2

Hiện nay dưới những hoạt động của con người và những thay đổi của tự nhiên làm cho đất đai có những biến đổi không ngừng do đó. Để bảo vệ quỹ đất đai cũng như để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý đất đai thì bản ...

Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp đo RTK thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 24 tỷ lệ 1:1000 Thị trấn phố Lu huyện Bảo Thắng Tỉnh Lào Cai - 1

Đại Học Thái Nguyên Trư Ờng Đại Học Nông Lâ M Đoàn Nguyễn Anh Tú Tên Đề Tài: Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Phương Pháp Đo Máy Toàn Đạc Rtk Trong Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tờ Số 24 Tỷ Lệ 1:1000 Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top