Mã Hóa Khối Không Gian Thời Gian (Space Time Block Codes)

3.3.1. Phân tập thời gian Phân tập theo thời gian có thể thu được qua mã hóa và xen kênh. Là sự truyền cùng một tín hiệu ở hai thời điểm khác nhau. Hình 3.6: Sơ đồ phân tập theo thời gian Từ hình vẽ ta thấy rằng: từ mã x 2 bị triệt ...

Chuyển Đổi Serial/parallel Và Parallel/serial

Giải điều chế bên thu khi bên phát sử dụng kiểu điều chế kết hợp (coherent modulation). Các khối ở phía máy thu OFDM thì thực hiện quá trình ngược lại với các khối ở máy phát. 2.4. CÁC KĨ THUẬT CƠ BẢN TRONG OFDM 2.4.1. Điều chế/giải ...

Hiệu Quả Của Kỹ Thuật Mimo – Ofdm Trong Thông Tin Di Động

Sự phản xạ: xuất hiện khi sóng điện từ được truyền đi, va đập trên một vật có chiều dài rất lớn so với bước sóng của sóng điện từ. Phản xạ xuất hiện từ mặt đất, các tòa cao ốc… Sự nhiễu xạ: xuất hiện khi đường ...