Thực trạng tình trạng dinh dưỡng trước – trong thời kỳ mang thai của bà mẹ và chiều dài, cân nặng của trẻ sơ sinh tại tỉnh Bình Dương năm 2010 - 2012 - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bộ Y Tế Trường Đại Học Y Tế Công Cộng Văn Quang Tân Thực Trạng Tình Trạng Dinh Dưỡng Trước – Trong Thời Kỳ Mang Thai Của Bà Mẹ Và Chiều Dài, Cân Nặng Của Trẻ Sơ Sinh Tại Tỉnh Bình Dương Năm 2010 - 2012 ...

Thực Trạng Trẻ Sơ Sinh Nhẹ Cân Tại Địa Bàn Nghiên Cứu

Gian và cơ quan thông tin. Tây nguyên là vùng có tỷ lệ SSNC cao nhất (11,53%) và thấp nhất là các tỉnh Duyên Hải Miền trung (3,43%) [86]. Ở Thành phố Hà Nội, Nam Hà tỷ lệ trẻ SSNC là 12,8% và vùng nông thôn Hà Tây có tỷ lệ trẻ SSNC là 7,9% ...

Tình Trạng Dinh Dưỡng Của Mẹ Trước - Trong Khi Có Thai.

Nghiên cứu mô hình thực trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ sơ sinh là cơ sở cho đề xuất các giải pháp can thiệp đặc thù để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng. 4.1. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA MẸ TRƯỚC - TRONG KHI CÓ ...

Mối Liên Quan Với Cân Nặng Của Trẻ Khi Sinh Sinh:

3.2.Mối liên quan với cân nặng của trẻ khi sinh sinh: Kết quả nghiên cứu cho thấy những bà mẹ có cân nặng trước khi có thai và trước khi sinh thấp, chiều cao mẹ thấp, TNLTD (BMI<18,5), thiếu máu khi có thai,mức tăng cân thấp (<9kg), mẹ ...

Thực trạng tình trạng dinh dưỡng trước – trong thời kỳ mang thai của bà mẹ và chiều dài, cân nặng của trẻ sơ sinh tại tỉnh Bình Dương năm 2010 - 2012 - 18

126. Gobalan C (1994), Nutrition research in South - East - Asia, The emerging Agenda of the future , WHO, Reginal Office for South East Asia, New Delhi, pp.13 - 31. 127. Grandi CA (2003), Relationship between maternal anthropometry and weight gain with birth weight and risks of low birth weight, ...

Thực trạng tình trạng dinh dưỡng trước – trong thời kỳ mang thai của bà mẹ và chiều dài, cân nặng của trẻ sơ sinh tại tỉnh Bình Dương năm 2010 - 2012 - 19

B . BỘ CÂU HỎI 1. Thông tin chung về đối tượng được điều tra STT CÂU HỎI TRẢ LỜI MÃ CHUYỂN C1 Họ và tên . . C2 Ngày/tháng/năm sinh ./ ./19…. C3 Địa chỉ Tân Uyên=1 Thuận An=2 Thủ Dầu Một=3 1 2 3 C4 Dân tộc Kinh=1 Hoa=2 Khác (Ghi rõ : )=99 1 ...

Thực trạng tình trạng dinh dưỡng trước – trong thời kỳ mang thai của bà mẹ và chiều dài, cân nặng của trẻ sơ sinh tại tỉnh Bình Dương năm 2010 - 2012 - 20

C25 Công việc mới có nhẹ hơn trước đó không? Không có, như củ=0 Nhẹ hơn trước khi có thai=1 Nặng nề hơn trước=2 0 1 2 THÔNG TIN LẦN 3: Lúc thai từ 26 tuần Ngày phỏng vấn: / / 20. STT CÂU HỎI TRẢ LỜI MÃ CHUYỂN C1 Tuổi thai hiện tại là ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí