Quản lý đầu tư công tại tỉnh Tiền Giang - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.hồ Chí Minh Lâm Thái Bảo Ngọc Quản Lý Đầu Tư Công Tại Tỉnh Tiền Giang Luận Án Tiến Sĩ Chuyên Ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã Số: 9.34.02.01 Người ...

Quản lý đầu tư công tại tỉnh Tiền Giang - 2

LC2 Các dự án do NSNN tài trợ đều trải qua một quá trình thẩm định và đều được đưa vào dự toán ngân sách. (2010) và Vũ Thành Tự Anh (2012) LC3 UBND tỉnh Tiền Giang luôn kiểm tra bản thẩm định từ nhà tài trợ. LC4 Chất lượng và tính ...

Quản lý đầu tư công tại tỉnh Tiền Giang - 3

5.3.2. Giải pháp phân phối và sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp, Giao thông, Công nghệ thông tin và truyền thông Cần xem xét lại các tiêu chí phân bổ vốn ngân sách, quy trình duyệt và phê duyệt cấp NSNN đến các huyện, ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí