Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF

Xem tất cả 154 trang, được chia thành 19 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 19 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Cần Thơ, ngày 16 tháng 8 năm 2010 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Năm học: 2010 - 2011 1. Tên ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 18 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 18

2.1.3 Kết quả phân tích Duncan về các diện tích bảng điện cực Bảng 3. Kết quả phân tích Duncan về các diện tích bảng điện cực Duncan Diện tích (cm 2 ) Subset for alpha = .05 SS COD BOD 5 TKN P tổng Nồng độ Duncan Nồng độ Duncan Nồng độ ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 17 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 17

Bảng 4. Kết quả xử lý nước thải thủy sản của bể keo tụ điện hóa hoạt động theo mẻ với thời gian lưu là 60 phút Chỉ tiêu pH Độ dẫn điện SS COD BOD 5 TKN P tổng Đơn vị mS mg/L mg/L mg/L mg/L Mg/L Đầu vào 7,68 2,84 900 1725 1112 218.4 ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 16 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 16

=> Hiện tượng bùn nổi trở lại là do quá trình khử nitrat diễn ra trong hai ngăn này. Với tổng thời gian lưu 7h thì các VSV của quá trình nitrat hóa và khử nitrat hóa không đủ thời gian để phân hủy hết amon và nitrat trong nước thải ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 15 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 15

QCVN 11: 2008/BTNMT (cột A) a b Nồng độ TKN đầu vào: 100,8 (mg/L) Nồng độ TKN đầu ra của bể keo tụ điện hóa: 66,5 (mg/L) 35,00 Nồng độ TKN còn lại sau xử lý (mg/L 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 USBF không giá bám USBF có giá bám Hình 4.35. ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 14 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 14

Bảng 4.6. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải đầu vào và đầu ra bể KTĐH - 2 bể USBF với tổng thời gian lưu 10h Chỉ tiêu Đơn vị Đầu vào Keo tụ Không giá bám Giá bám pH - 6,35 6,97 7,82 7,69 SS mg/L 580 156 15,67 11,50 COD mg/L 1391 695 ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 13 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 13

200cm 2 và 300cm 2 thì tốn điện năng tiêu thụ hơn so với trường hợp diện tích bảng điện cực là 100cm 2 (40Wh và 55Wh so với 27,5Wh). Bên cạnh đó, trên thực tế, nếu chúng ta sử dụng tỉ lệ S/V là 8,33 cm 2 /L và 12,5 cm 2 /L thì lượng ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 12 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 12

C b a Nồng độ P tổn g đầu vào: 17,23 (mg/L) 8,00 7,00 Nồng độ P t ổng còn lại sau xử lý (mg/ 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1 2 3 Khoảng cách giữa hai điện cực (cm) Hình 4.14. Kết quả loại bỏ P tổng trong nước thải thủy sản của bể keo ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 11 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 11

G g e f b c d a 70 60 50 Hiệu suất (%) 40 30 20 10 0 15p 30p 45p 60p 75p 90p 105 120p Thời gian lưu (phút) Hình 4.5. Hiệu suất loại bỏ COD trong nước thải thủy sản của bể keo tụ điện hóa theo thời gian lưu f e d d c c b a 70 60 50 Hiệu suất (% 40 30 20 10 ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 10 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 10

Bảng 3.1. Các chỉ tiêu cần theo dòi và cách phân tích Chỉ tiêu Phương pháp Phương tiện pH Đo trực tiếp - Máy đo pH ORION 230A Độ mặn Đo trực tiếp - Máy đo độ mặn ORION 105 Độ dẫn điện Đo trực tiếp - Máy đo độ dẫn điện ORION 105 ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 9 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 9

(a) (b) Hình 3.4. Bể USBF có giá bám (a) và bể USBF không giá bám (b) 3.4.2 Cách bố trí thí nghiệm 3.4.2.1 Bố trí thí nghiệm cho bể keo tụ điện hoá Đối với bể keo tụ điện hoá hoạt động theo mẻ để giảm tải nạp cho bể USBF thì chúng ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 8 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 8

Khuẩn M nằm trong khoảng thích hợp cho điều kiện hoạt động của hệ thống. Tỷ lệ F/M dùng để kiểm soát quá trình oxi hóa sinh hóa và sinh khí bằng cách duy trì sự phát triển của hệ vi sinh vật ở giai đoạn log hay ở giai đoạn phân ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 7 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 7

Tuy nhiên, trên thực tế còn rất nhiều loại vật liệu có thể làm giá bám được như: nút chai nhựa, lưới cước, bông lọc,… Bởi vì, các loại vật liệu này ngoài việc có độ rỗng thích hợp làm giá bám mà chúng còn có giá thành rất ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 6 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 6

Năng lượng Hô hấp nội bào Nước thải đầu ra BOD Sinh khối Nước thải đầu vào Các chất nền không phân hủy CO , H O , SO 2  , NO  . 2 2 4 3 Hình 2.4. Sơ đồ quá trình phân hủy hiếu khí (Nguồn: Lê Hoàng Việt, 2002) a. Quá trình nitrat hóa ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 5 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 5

+ Chiều dày mỗi tấm điện cực: 6 - 10 mm. 2.1.1.5 Keo tụ - tạo bông 2.1.1.5.1 Khái niệm Theo Nguyễn Thị Thu Thuỷ (2000), keo tụ là một phương pháp xử lý nước có sử dụng hoá chất, trong đó các hạt keo nhỏ lơ lửng trong nước nhờ tác ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 4 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 4

Nước ta thì khu vực đồng bằng sông Cửu Long là nơi có sản lượng xuất khẩu thủy hải sản cao nhất nước ta. Chỉ 6 tháng đầu năm 2010 khu vực này đã đóng góp hơn 530 triệu USD cho tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 3 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 3

Hình 4.24. Kết quả loại bỏ P tổng trong nước thải thủy sản của bể keo tụ điện hóa ứng với các giá trị U&I hay mật độ dòng điện 77 Hình 4.25. Nước thải đầu vào và nước thải đầu ra của bể keo tụ điện hóa và hai bể USBF ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 2 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 2

Nạp. Kết quả đạt được là hiệu suất xử lý của bể USBF không giá bám: SS 76,39%; COD 94,68%; BOD 5 95,48%; TKN 80,93%; P tổng 67,80%, bể USBF có giá bám SS 82,26%; COD 95,83%; BOD 5 96,57%; TKN 88,08%; P tổng 72,93%. Các chỉ tiêu SS, COD, BOD 5 , TKN đều ...

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 1 thumb

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF - 1

Trường Đại Học Cần Thơ Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên Bộ Môn Kỹ Thuật Môi Trường Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Thủy Sản Bằng Phương Pháp Keo Tụ Điện Hóa ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số