Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu hiếu khí AO sử dụng giá thể sinh học ECO BIO BLOCK EBB cải tiến

Xem tất cả 95 trang, được chia thành 11 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 11 thumb

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 11

PHỤ LỤC PHỤ LỤC HÌNH Hình 1. Hình ảnh viên EBB cải tiến Hình 2. Sơ đồ vị trí và hình ảnh Bệnh viện E, Hà Nội Hình 3. Lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm PHỤ LỤC BẢNG Bảng 1. Số liệu phân tích và tính toán ở cột ...

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 10 thumb

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 10

3.3. Đề xuất công nghệ xử lý nước thải bệnh viện Với kết quả nghiên cứu hiệu suất xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu hiếu khí sử dụng EBB cải tiến trong phòng thí nghiệm ở trên, chúng tôi đề xuất phương án ...

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 9 thumb

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 9

Hình 3.19 cho thấy nồng độ và hiệu suất xử lý amoni của hệ thiết bị AO sử dụng giá thể sinh học EBB ở các thời gian lưu và lưu lượng khác nhau. Hình 3.20 cho thấy tải lượng xử lý của cột hiếu khí ứng với các thời gian lưu khác ...

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 8 thumb

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 8

Hình 3.11 cho thấy nồng độ và hiệu suất xử lý COD qua cột hiếu khí ở các thời gian lưu và lưu lượng khác nhau. Hình 3.12 cho thấy tải lượng xử lý của cột hiếu khí ứng với các thời gian lưu khác nhau. Từ hình vẽ cho thấy nồng độ ...

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 7 thumb

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 7

3.1.3. Cấy VSV lên giá thể EBB cải tiến Sau khi tiến hành đúc và phơi khô sản phẩm trong 24 giờ, viên EBB được đưa đi ngâm rửa nhằm mục đích rửa sạch các cặn bẩn bám trên khối và các lớp bụi xi măng còn chưa bám cứng trên khối EBB ...

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 6 thumb

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 6

2.2.2. Các phương pháp nghiên cứu a. Phương pháp thu thập tài liệu Đây là phương pháp tìm kiếm, thu thập, và nghiên cứu tài liệu, sách báo, các báo cáo, chuyên đề, … có liên quan tới vấn đề nghiên cứu. Sau khi áp dụng phương pháp thu ...

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 5 thumb

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 5

C. Zeolit - Phạm vi ứng dụng: có thể thay thế đồng thời cả cát thạch anh, hạt xúc tác và than hoạt tính trong quy trình công nghệ xử lý nước và nước thải. Sản phẩm được chứng nhận an toàn cho sử dụng cấp nước sinh hoạt và ăn ...

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 4 thumb

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 4

- Trong công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt cải tiến, các bể điều hoà và lắng sơ bộ được thay bằng cụm bể điều hoà kết hợp với xử lý yếm khí và lắng sơ bộ, do đó giảm nhẹ đáng kể tải trọng hữu cơ (COD, BOD) cho tháp lọc ...

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 3 thumb

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 3

Nguồn sinh vật sẵn có trong môi trường và hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình xử lý. Qui trình xử lý nước thải trên thế giới hiện nay thường được tiến hành theo những bước như sau: Xử lý cấp 1 (Primary ...

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 2 thumb

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 2

Hình 3.7. Sản phẩm EBB cải tiến được chế tạo tại Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 43 Hình 3.8. Hệ thí nghiệm A-O 43 Hình 3.9. Nồng độ và hiệu suất xử lý COD qua cột thiếu khí 45 Hình 3.10. Tải ...

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 1 thumb

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu - hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học ECO - BIO - BLOCK (EBB) cải tiến - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên Và Môi Trường Đặng Thị Thùy Nguyên Nghiên Cứu Đánh Giá Hiệu Quả Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Bằng Phương Pháp Thiếu - Hiếu Khí (Ao) Sử Dụng Giá Thể Sinh Học Eco - Bio - Block ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số