Nghiên cứu đánh giá ứng dụng giải pháp SND cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center

Xem tất cả 48 trang, được chia thành 6 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 6 thumb

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 6

Testcase VM host migration (VM with policy) Trạng thái Fail Yêu cầu: VM được migrate tự động khi không đáp ứng điều kiệns Kết quả: Testcase Virtual IP Trạng thái Fail Yêu cầu: Thiết lập Virtual IP cho các VM backup cho nhau Kết quả: 76 Testcase Service ...

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 5 thumb

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 5

Testcase Security group Trạng thái Pass Yêu cầu: Tạo được các Security group khác nhau. Khi tạo VM có thể chọn VM đó thuộc Security group nào Kết quả: 61 Testcase Multi-Virtual IP Trạng thái Pass Yêu cầu: Gán nhiều Virtual IP cho các VM back up cho nhau ...

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 4 thumb

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 4

STT Tiêu chí Truyền thống SDN controller 2 Hỗ trợ VxLan Hiệu năng thấp, sử dụng VLAN Hiệu năng cao 3 Hỗ trợ quản lý Multi platform Không hỗ trợ Hỗ trợ nhiều Platform khác nhau (Openstack, Vmware, K8s.) 4 Quản lý các hạ tầng phân tán Không hỗ ...

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 3 thumb

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp snd cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 3

Hình 2.8 - Analytics Node - Configuration node chịu trách nhiệm biên dịch mô hình dữ liệu mức cao thành mức thấp hơn phù hợp để tương tác với các phần tử mạng. Configuration node giao tiếp với hệ thống điều phối thông qua giao diện REST. ...

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp SND cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 2 thumb

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp SND cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 2

Để hiểu rõ sự khác biệt giữa SDN và mạng truyền thống, chúng ta sẽ xem xét trên 2 khía cạnh: kiến trúc và tính năng của chúng. 1.2.1. Về kiến trúc Đối với hệ thống mạng truyền thống, các thiết bị mạng lớp 2 và lớp 3 phải ...

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp SND cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 1 thumb

Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng giải pháp SND cho hạ tầng mạng truyền tải trong các telco cloud data center - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Công Nghệ Hoàng Văn Dũng Nghiên Cứu, Đánh Giá Ứng Dụng Giải Pháp Sdn Cho Hạ Tầng Mạng Truyền Tải Trong Các Telco Cloud Data Center Ngành: Công Nghệ Thông Tin Chuyên Ngành: Hệ Thống Thông Tin Mã Số: ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số