Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Công Ty Giầy Thụy Khuê.

Năm trước. Công ty đã có nhiều giải pháp để sản xuất liên tiếp hợp tác và áp dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất. Năm 1992 - 1993 Công ty hợp tác với Công ty P.D G của Thái Lan mở thêm dây truyền sản xuất giầy ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí