Xác Định Người Khởi Kiện Có Quyền Khởi Kiện Hay Không

Quyền giải quyết. Tòa án quận Nam Từ Liêm sẽ có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp đương sự A và B tự nguyện thỏa thuận bằng văn bản. Trong thực tế, quy định trên đã gây rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết các tranh ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí