Kế Toán Các Phương Tiện Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

1.7. Kế toán các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 1.7.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong thanh toán không dùng tiền mặt 1.7.1.1. Tài khoản sử dụng  Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn bằng VNĐ (TK 4211) Dùng để phản ánh ...

Tổ Chức Vận Dụng Chế Độ Chứng Từ - Tài Khoản

- Kế toán chi tiêu nội bộ, thuế : tiếp nhận, kiểm tra số liệu phát sinh hàng ngày của các đơn vị trực thuộc. Kiểm soát hoạt động thanh toán của toàn chi nhánh đối với các đơn vị trong nội bộ chi nhánh và bên ngoài. Hướng dẫn, ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí