ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 1

Lời Cám Ơn Trước Khi Đi Vào Nội Dung Luận Văn Em Xin Chân Thành Cảm Ơn Đến: Thầy Nguyễn Phước Dân Đã Tận Tình Hướng Dẫn Và Giúp Đỡ Em Trong Suốt Quá Trình Thực Hiện Để Hoàn Thành Luận Văn Này. Cô Nguyễn Thị Thanh Phượng Đã ...

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 2

Lúc này tăng nhanh theo cấp số mũ. Hiệu quả xử lý BOD lúc này rất cao. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải giảm và nồng độ oxy hòa tan tăng. Số lượng trùng tiên mao bơi (free-swimming ciliates) tăng nhanh trong suốt pha log và là động vật ...

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 6

- Ở tải trọng thấp là 0,3; 0,5; 1,0; 1,5 kg COD/m 3 .ngày, MLSS giảm dần sau khi đã ổn định. Ngược lại, ở những tải trọng cao là 2,0; 4,0; 6,0 kg COD/m 3 .ngày, MLSS tăng sau khi bùn đã ổn định. Điều này giải thích như sau: - Ở tải trọng ...

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 7

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1. KẾT KUẬN - Đối với nước thải thuộc da, tải trọng 0,5 kg COD/m 3 .ngày là tải trọng tối ưu vì:  SVI nằm trong khoảng tối ưu (  Độ đục đầu ra thấp (67 FAU).  So với tải trọng 0,3 kg COD/m 3 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí