ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính

Xem tất cả 59 trang, được chia thành 7 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 7 thumb

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 7

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1. KẾT KUẬN - Đối với nước thải thuộc da, tải trọng 0,5 kg COD/m 3 .ngày là tải trọng tối ưu vì:  SVI nằm trong khoảng tối ưu (  Độ đục đầu ra thấp (67 FAU).  So với tải trọng 0,3 kg COD/m 3 ...

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 6 thumb

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 6

- Ở tải trọng thấp là 0,3; 0,5; 1,0; 1,5 kg COD/m 3 .ngày, MLSS giảm dần sau khi đã ổn định. Ngược lại, ở những tải trọng cao là 2,0; 4,0; 6,0 kg COD/m 3 .ngày, MLSS tăng sau khi bùn đã ổn định. Điều này giải thích như sau: - Ở tải trọng ...

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 5 thumb

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 5

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 0.3 kg COD/m3.ngày 0.5 kg COD/m3.ngày 1 kg COD/m3.ngày 1.5 kg COD/m3.ngày 2 kg COD/m3.ngày 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thời gian (ngày) Clorua đầu ra (mg/l) Hình 4.4 Clorua đầu ra cúa thí nghiệm thay đổi tải trọng đối với ...

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 4 thumb

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 4

2.4.2. Bọt váng Có nhiều phương pháp để kiểm soát hiện tượng tạo bọt trong bể aerotank. Để dễ dàng kiểm soát được hiện tượng này ta cần xác định rõ từng nguyên nhân gây ra bọt như sau: a. Bọt gây ra bởi vi khuẩn dạng sợi Bọt ...

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 3 thumb

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 3

Đục ở dòng ra vẫn không tăng. Tuy nhiên, chỉ số lắng của bùn lại tăng, SVI trong khoảng 150-210 mg/l. 2.3.2. Bùn không kết dính được (Pinpoint flocs) Hiện tượng ban đầu của trường hợp này rất giống hiện tượng bùn phát triển phân tán, ...

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 2 thumb

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 2

Lúc này tăng nhanh theo cấp số mũ. Hiệu quả xử lý BOD lúc này rất cao. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải giảm và nồng độ oxy hòa tan tăng. Số lượng trùng tiên mao bơi (free-swimming ciliates) tăng nhanh trong suốt pha log và là động vật ...

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 1 thumb

ảnh hưởng của ph đến tai trong bùn hoạt tính - 1

Lời Cám Ơn Trước Khi Đi Vào Nội Dung Luận Văn Em Xin Chân Thành Cảm Ơn Đến: Thầy Nguyễn Phước Dân Đã Tận Tình Hướng Dẫn Và Giúp Đỡ Em Trong Suốt Quá Trình Thực Hiện Để Hoàn Thành Luận Văn Này. Cô Nguyễn Thị Thanh Phượng Đã ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số