Nghiên cứu đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên tại Vườn Quốc gia Cát Bà - Hải Phòng - 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP


TRẦN QUỐC HỒNG


NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐẾN TÀI NGUYÊN TẠI VƯỜN QUỐC GIA

CÁT BÀ – HẢI PHÒNG


CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG MÃ SỐ: 8850101


LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG


Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Duy Bách


Hà Nội, 2018LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan: Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tôi, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Ngô Duy Bách

Các số liệu, bảng biểu và những kết quả trong luận văn là trung thực, các đóng góp đưa ra xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

Một lần nữa tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam kết trên.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Học viên


Trần Quốc Hồng


LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, tôi còn nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo, các tổ chức, cá nhân trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp, đặc biệt là quý thầy cô trong Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Khoa Sau Đại học - những người đã truyền đạt cho tôi nhiều kiến thức bổ ích, đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – TS. Ngô Duy Bách, người đã dành nhiều thời gian, tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.

Tôi xin chân thành cảm ơn Vườn quốc gia, Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà, Phòng VHTT-TT và du lịch huyện Cát Hải, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cát Hải, Chi cục Thống kê huyện Cát Hải đã cung cấp những số liệu, thông tin cần thiết, giúp đỡ tôi trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu tại địa bàn để tôi hoàn thành luận văn.

Qua đây, tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên khích lệ và giúp đỡ tôi hoàn thành quá trình học tập, nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Học viên


Trần Quốc HồngMỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các từ viết tắt v

Danh mục các bảng vii

Danh mục các hình viii

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3

1.1. Trên thế giới 3

1.2. Ở Việt Nam 6

1.2.1. Khái niệm và mối quan hệ giữa DLST và VQG 6

1.3. Tác động của du lịch sinh thái tới kinh tế, xã hội và môi trường tự nhiên 9

1.3.1. Tác động đến môi trường tự nhiên 9

1.3.2. Tác động tới kinh tế 11

1.3.3. Tác động du lịch đến vãn hóa - xã hội 12

1.3.4. Các nguyên tắc cơ bản của DLST 12

1.4. Cơ sở thực tiễn về quản lý hoạt động du lịch sinh thái 13

1.4.1. Quản lý du lịch sinh thái của các nước trên thế giới 13

1.4.2. Kinh nghiệm quản lý và khai thác hoạt động du lịch sinh thái của các VQG ở Việt Nam 16

1.4.3. Du lịch tại VQG Cát Bà 19

Chương 2. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊNCỨU 20

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 20

2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 20

2.3. Nội dung nghiên cứu 20

2.4. Phương pháp nghiên cứu 21

Chương 3. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 30

3.1. Điều kiện tự nhiên 30

3.1.1. Vị trí địa lí 30

3.1.2. Địa hình địa mạo 30

3.1.3. Địa chất thổ nhưỡng 31

3.1.4. Khí hậu, thủy văn 32

3.1.5. Thảm thực vật rừng 34

3.1.6. Khu hệ động vật 34

3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 35

3.2.1. Thực trạng về dân số và lao động 35

3.2.2. Cơ cấu sử dụng đất 35

Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38

4.1. Thực trạng hoạt động du lịch tại VQG Cát Bà 38

4.1.1. Cơ sở hạ tầng và dịch vụ phục vụ du lịch 38

4.1.2. Lượng du khách 40

4.1.3. Các tác động tích cực 43

4.2. Tác động của du lịch đến tài nguyên môi trường VQG Cát Bà 51

4.2.1. Tác động tiêu cực của hoạt động du lịch đến môi trường…….51

4.2.2. Tác động tiêu cực của hoạt động du lịch đến kinh tế, sức khỏe và an ninh trật tự địa phương 75

4.2.3. Tác động tiêu cực của hoạt động du lịch đến văn hóa xã hội...77

4.2.4. Đánh giá tác động tổng hợp của hoạt động du lịch tại VQG Cát Bà 85

4.3. Đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Vườn quốc gia Cát Bà 86

4.3.1. Đánh giá SWOT trong công tác phát triển du lịch ở VQG Cát Bà...86

4.3.2. Đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Vườn quốc gia Cát Bà 88

KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ 95

TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


BQLDA

Ban quản lý dự án

DL

Du lịch

DLST

Du lịch sinh thái

DLBV

Du lịch bền vững

KBTTN

Khu bảo tồn thiên nhiên

VQG

Vườn quốc gia

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 132 trang tài liệu này.

Nghiên cứu đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên tại Vườn Quốc gia Cát Bà - Hải Phòng - 1


DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1: Thống kê diện tích, dân số và mật độ dân số các xã, thị trấn 35

Bảng 3.2: Hiện trạng sử dụng đất các xã, thị trấn khu vực đảo Cát Bà 36

Bảng 4.1: Hiện trạng khách du lịch đến thăm quan tuyến rừng tại khu trung tâm Vườn 40

Bảng 4.2: Hiện trạng khách du lịch đến thăm quan tuyến biển 41

Bảng 4.3: Hiện trạng khách du lịch đến vườn Quốc gia Cát Bà và huyện Cát Bà… 42

Bảng 4.2: Doanh thu từ du lịch - dịch vụ trên địa bàn nghiên cứu 44

Bảng 4.5: Ý kiến của người dân địa phương về lợi ích của hoạt động du lịch ở VQG Cát Bà 45

Bảng 4.6: Tỉ lệ hộ gia đình tham gia du lịch và đóng góp trong tổng thu nhập của hộ 47

Bảng 4.7: Kết quả điều tra ý thức của khách du lịch trong việc bảo vệ cảnh quan VQG Cát Bà 51

Bảng 4.8: Nhu cầu của khách du lịch đối với lâm sản ngoài gỗ 52

Bảng 4.7: Hiện trạng săn bắn động vật hoang dã tại VQG Cát Bà 53

Bảng 4.10: Các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ để phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, du lịch trên đảo Cát Bà 2013 đến nay 56

Bảng 4.11: Sự suy giảm số lượng một số loài động vật quý hiếm 59

Bảng 4.12. Cơ hội nhìn thấy động vật hoang dã tại VQG Cát Bà 61

Bảng 4.13: Cơ sở lưu trú và nhà hàng phục vụ du lịch 63

Bảng 4.14: Vị trí các điểm lấy mẫu 63

Bảng 4.15: Kết quả xác định chất lượng nước của khu du lịch Cát Bà 64

Bảng 4.16: So sánh chất lượng nước ở khu du lịch Cát Bà với QCVN 10-MT: 2015/BTNMT 66

Xem tất cả 132 trang.

Ngày đăng: 08/05/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí