Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam - 15

Vì vậy, để tiện theo dõi, tác giả xin tổng hợp một số chủ đề chính được đề cập đến trong IRC liên quan đến thuế TNDN:

Sec.

Nội dung chính

1 - 15

Thuế suất

21 - 54

Tín dụng thuế

55 - 59

Thuế AMT

61 - 90

Định nghĩa tổng thu nhập (gross income), thu nhập chịu thuế…

101 - 140

Thu nhập miễn thuế

161 - 199

Khấu trừ thu nhập chịu thuế

241 - 250

Khấu trừ thu nhập chịu thuế áp dụng riêng cho doanh nghiệp

261 - 291

Các khoản không được khấu trừ

301 - 386

Giao dịch giữa các doanh nghiệp

441 - 483

Phương pháp kế toán và năm tính thuế

501 - 530

Tổ chức được miễn thuế

531 - 530

Thuế thu nhập giữ lại và công ty tư nhân

581 - 597

Ngân hàng

641 - 692

Quỹ tín thác (Trusts and estates)

801 - 858

Công ty bảo hiểm

851 - 860

Quỹ tương hỗ

871 - 898

Thuế thu nhập đánh vào công ty nước ngoài

901 - 908

Tín dụng thuế nước ngoài

1001 - 1092

Lợi nhuận: định nghĩa, đặc điểm và nguyên tắc ghi nhận

1201 - 1298

Lãi vốn

1361 - 1388

Công ty cổ phần loại S

1501 - 1564

Báo cáo tài chính hợp nhất

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang tài liệu này.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam - 15


2. KẾT CẤU LUẬT THUẾ NỘI ĐỊA HOA KỲ

Luật thuế nội địa Hoa Kỳ (Internal Revenue Code - IRC) nằm trong Bộ luật Hoa Kỳ (U.S. Code) nên kết cấu của IRC tương tự như kết cấu của Bộ luật Hoa Kỳ. Ví dụ, Sec. 162(e)(2)(B)(ii) hay 26 U.S.C. 162(e)(2)(B)(ii) tức là:

Title 26: Internal Revenue Code

■ Subtitle A: Income Taxes

■ Chapter1: Normal Taxes and Surtaxes

■ Subchapter B: Computation of Taxable Income

■ Part VI: Itemized Deductions for Individuals and Corporations

■ Section 162: Trade or business expenses

■ Subsection (e): Denial of deduction for certain lobbying and political expenditures

■ Paragraph (2): Exception for local legislation

■ Sub-paragraph (B)

■ Clause (ii)

Xem tất cả 127 trang.

Ngày đăng: 05/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí