Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hòa - 6

KẾT LUẬN

Từ cơ sở lý luận của công tác kế toán nguyên vật liệu, từ thực tiễn công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Hoà đã khẳng định được vai trò của kế toán nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất. Việc tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả nguyên vật liệu nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định to lớn. Và vấn đề vận dụng kịp thời, đúng đắn các chuẩn mực kế toán có liên quan trực tiếp đến công tác kế toán vì thế rất quan trọng.

Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Hoà, với sự chỉ đạo và giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong Phòng kết toán và sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo, GS.TS Đặng Thị Loan em đã nêu ra được những ưu điểm, hạn chế trong công tác quản lý và kế toán nguyên vật liệu ở Công ty. Trên cơ sở đó, em đã mạnh dạn đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện và phát huy hơn nữa vai trò của kế toán đối với quá trình sản xuất cũng như khắc phục được những hạn chế trong công tác kế toán tại Công ty.

Do điều kiện về thời gian nghiên cứu và sự hiểu biết còn hạn chế nên chuyên đề của em không tránh khỏi những sai sót. Kính mong nhận được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo và các anh chị trong Phòng kế toán để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ Phòng kế toán Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Hoà và đặc biệt là cô giáo – GS.TS Đặng Thị Loan đã tạo mọi điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề của mình.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008 Sinh viên: Hà Kim Dung.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

NVL

Nguyên vật liệu

VL

Vật liệu

gccb

Gia công chế biến

BQ

Bình quân

VT

Vật tư

hdld

Hội đồng liên doanh

T.giá TTVT

Trị giá thực tế vật tư

T.giá HTVT

Trị giá hạch toán vật tư

CKTM

Chiết khấu thương mại

GTGT

Giá trị gia tăng

TTĐB

Tiêu thụ đặc biệt

PP

Phương pháp

PNK

Phiếu nhập kho

TSCĐ

Tài sản cố định

CN

Chi nhánh

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 48 trang tài liệu này.

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hòa - 6

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp - Trường ĐH Phương Đông.

2. Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Chuẩn mực kế toán số 02 - chuẩn mực quy định hạch toán kế toán hàng tồn kho được ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001.

4. Một số trang web: www.mof.gov.vn, www.tapchiketoan.com.vn, ….

5. Giáo trình Tổ chức công tác kế toán- Trường đại học Phương Đông

6. Các chứng từ, sổ sách kế toán Công ty TNHH SX và TM Thái Hoà.

Xem tất cả 48 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí