Hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam - 17


Hoàn toàn không đồng ý

6. Về tính chuyên nghiệp của nhân viên

Các nhân viên NHNo luôn mặc đồng phục đẹp và rất chuyên nghiệp :

Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Bình thường Không đồng ý

Hoàn toàn không đồng ý

Tôi luôn được nhân viên chủ động giới thiệu các sản phẩm, chương trình ưu đãi khi đến

giao dịch:

Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Bình thường Không đồng ý

Hoàn toàn không đồng ý

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 142 trang tài liệu này.

Tôi tin tưởng khả năng tư vấn sản phẩm tài chính của nhân viên NHNo

Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Bình thường Không đồng ý

Hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam - 17

Hoàn toàn không đồng ý

Theo quý khách, với thang điểm từ 1 đến 5 thì chất lượng dịch vụ của NHNo được bao nhiêu điểm

1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm

5 điểm

III. THÔNG TIN CHUNG

1. Thời gian giao dịch tại NHNo:

Dưới 3 tháng Từ 3 tháng - 6 tháng Từ 6 tháng - 1 năm

Từ 1 năm -2 năm Từ 2 năm -3 năm Trên 3 năm

2. Theo quý khách, trong bạn bè, người thân có bảo nhiêu người sử dụng sản phẩm tín

dụng của NHNo

Không có ai Rất ít Một vài người

Nhiều người Phần lớn Không biết


3. Khi có thêm nhu cầu, quý khách có tiếp tục quay lại sử dụng dịch vụ tín dụng của

NHNo:

Không

4. Quý khách có muốn giới thiệu sản phẩm tín dụng của NHNo đến với người thân, bạn bè:

Không

5. Vui lòng sử dụng 3 tính từ miêu tả về mô hình giao dịch của NHNo: Cơ sở vật chất:

Thuận tiện Hiện đại Chuyên nghiệp

Bình thường Ý kiến khác

Trang thiết bị:

Thuận tiện Hiện đại Chuyên nghiệp

Bình thường Ý kiến khác

Không gian giao dịch:

Thuận tiện Hiện đại Bình thường

Ý kiến khác

6. Quý khách nhận dạng thương hiệu/logo của NHNo qua các hình thức nào:

Kênh truyền thông Internet Qua nhân viên

Qua bạn bè, người thân Qua hoạt động triển lãm, tiếp thị của ngân hàng

Khác

7. Quý khách thường giao dịch tại chi nhánh nào của NHNo:……………………………

8. Ý kiến khác của khách hàng:…………………………………………………………… NHNo chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết các thông tin trên sẽ được bảo mật. Kính chúc quý khách hàng sức khỏe, an khang và thịnh vượng.

Xem tất cả 142 trang.

Ngày đăng: 21/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí