Tìm hiểu một số điểm du lịch được học sinh sinh viên yêu thích ở Hải Phòng - 9

Đền Nghè


Cổng Đền Nghè
Điện thờ chính Đền Nghè

Lễ hội Đền NghèCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 81 trang tài liệu này.Tìm hiểu một số điểm du lịch được học sinh sinh viên yêu thích ở Hải Phòng - 9


Nghi thức của lễ hội và các hoạt động của làng ẩm thực

Khu trải nghiệm sáng tạo Hai Bà Trưng
Các bạn học sinh được trải nghiệm trèo thuyền


Trải nghiệm leo cầu khi và tập đi cà kheo

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Team Building Tại khu du lịch Đồ Sơn
1. http://www.nhandan.com.vn


2. https://www.vietnamteambuilding.net


3. baochihaiphongk30b.wordpress.com


4. Giáo dục Hải Phòng – Wikipedia tiếng Việt


5. www.nhandan.com.vn

Xem tất cả 81 trang.

Ngày đăng: 22/03/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí