Tính chất quang của chất keo Fe3O4 chức năng hóa bề mặt trong từ trường

Xem tất cả 65 trang, được chia thành 7 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Tính chất quang của chất keo Fe3O4 chức năng hóa bề mặt trong từ trường - 7

Tính chất quang của chất keo Fe3O4 chức năng hóa bề mặt trong từ trường - 7

Hình 3.16. Nhiễu xạ nhiều lần trong dung dịch nano từ [11] Sự xuất hiện cộng hưởng lưỡng cực dipol và sau đó tạo ra những sóng đứng gây ra sự trễ ánh sáng truyền tới cũng là nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm ánh sáng tán xạ. Khi ...

Tính chất quang của chất keo Fe3O4 chức năng hóa bề mặt trong từ trường - 6

Tính chất quang của chất keo Fe3O4 chức năng hóa bề mặt trong từ trường - 6

Hình 3.5. Hình ảnh thực tế bố trí thí nghiệm Nguồn sáng được sử dụng trong thí nghiệm là nguồn Laser He-Cd phân cực, bước sóng 325 nm. Cường độ ánh sáng tán xạ được đo bởi detector CCD 1064x256 pixel có độ nhạy gấp 100 lần detector ...

Sơ Đồ Chi Tiết Máy Đơn Sắc Ms257 Và Máy Quang Phổ Cùng Các Phụ Kiện

Sơ Đồ Chi Tiết Máy Đơn Sắc Ms257 Và Máy Quang Phổ Cùng Các Phụ Kiện

B hq (  max ) = a(  max ) B ng (  max ) (2.9)  B hq ( v 1 ) = B hq ( v max ) a( v 1 ) B ng ( v 1 ) a( v max ) B ng ( v max ) (2.10) Nếu quy ước: B hq (  max ) = 1 thì: B (  ) = a( v i ) B ng ( v i ) (2.11) hq i a( v ) B ( v ) max ng max Cho tần số  i thay đổi ta ...

Sự Dịch Của Đỉnh Nhiễu Xạ Về Phía Góc Nhỏ Quan Sát Tại Đỉnh (121) Khi Nồng Độ Fe Tăng.

Sự Dịch Của Đỉnh Nhiễu Xạ Về Phía Góc Nhỏ Quan Sát Tại Đỉnh (121) Khi Nồng Độ Fe Tăng.

Hình 1.13 . Sự dịch của đỉnh nhiễu xạ về phía góc nhỏ quan sát tại đỉnh (121) khi nồng độ Fe tăng. Có thể nhận thấy rằng khi nồng độ pha tạp tăng lên, vị trí các đỉnh nhiễu xạ bị dịch dần về phía góc nhiễu xạ nhỏ hơn. ...

Tính Siêu Thuận Từ Của Hạt Nano Từ; (A) Moment Từ Hướng Theo Phương Trục Dễ Của Hạt T< T

Tính Siêu Thuận Từ Của Hạt Nano Từ; (A) Moment Từ Hướng Theo Phương Trục Dễ Của Hạt T< T

Μ 0 là độ từ thẩm. M là độ từ hóa của hạt, và 1/k D là chiều dài Debye. Từ điều kiện DLVO U(h) = dU/dh = 0, chúng ta thiết lập ngay được khoảng cách tới hạn h c = 3/k D -d. Ví dụ trong nước tinh khiết có độ pH 7, 1/k D ~1 µm, khi đó ...

Tính chất quang của chất keo Fe3O4 chức năng hóa bề mặt trong từ trường - 2

Tính chất quang của chất keo Fe3O4 chức năng hóa bề mặt trong từ trường - 2

Nội dung bao gồm:  Mở đầu.  Chương 1. Tổng quan về tính chất quang học của hạt nano sắt từ.  Chương 2. Các phương pháp thực nghiệm.  Chương 3. Thực nghiệm và biện luận kết quả. .  Kết luận.  Danh mục các nghiên cứu ...

Tính chất quang của chất keo Fe3O4 chức năng hóa bề mặt trong từ trường - 1

Tính chất quang của chất keo Fe3O4 chức năng hóa bề mặt trong từ trường - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Vũ Anh Tuấn Tính Chất Quang Của Chất Keo Fe 3 O 4 Chức Năng Hóa Bề Mặt Trong Từ Trường Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Khoa Học Tự ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số