Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

Xem tất cả 29 trang, được chia thành 3 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - 3

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - 3

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH 1. NCS (2019) “ Bad debts in Vietnamese banks: Analysis and recommendations”, Journal of Finance & Accounting Research, Số 01(5) – 2019, tr.28 2. NCS (2020) “ Tái cấu trúc nhằm nâng ...

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - 2

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - 2

Tỷ lệ NQH của TechcomBank luôn được duy trì ở mức ổn định trong giai đoạn 2014 - 2018, trong đó nợ cần chú ý được kiểm soát ở mức dưới 2,5%. - Tỷ lệ nợ xấu: Bảng 2.2: Tỷ lệ nợ xấu TechcomBank giai đoạn 2014 - 2019 Đvt: % Chỉ ...

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - 1

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bộ Tài Chính Học Viện Tài Chính  Nguyễn Thùy Linh Tên Đề Tài Luận Án: Nâng Cao Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam Chuyên Ngành: Tài Chính - Ngân ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số