Hoàn thiện quy trình xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ của Công ty TNHH Đăng Long - 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 85 trang: Hoàn thiện quy trình xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ của Công ty TNHH Đăng Long

Hoàn thiện quy trình xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ của Công ty TNHH Đăng Long - 1


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐỒ GỖ CỦA CÔNG TY TNHH ĐĂNG LONG


Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG


Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Ngọc Dương Sinh viên thực hiện : Vũ Thu Hà

MSSV: 1154010271 Lớp: 11DQN03


TP. Hồ Chí Minh, 2015


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên TS Nguyễn Ngọc Dương. Những kết quả và số liệu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại công ty TNHH Đăng Long, không sao chép bất kì nguồn nào khác. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2015

Sinh viên


Vũ Thu Hà


LỜI CẢM ƠN

Trong bốn năm học tập và sinh hoạt tai trường Đại học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh em đã được trang bị rất nhiều kiến thức bổ ích và thú vị liên quan đến chuyên ngành Quản trị ngoại thương mà em đang theo học. Dựa trên những nền tảng đó, em đã có cơ hội tiếp tục tìm hiểu, học tập và vận dụng lý thuyết đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Đăng Long.


Với sự dạy bảo tận tình của quý thầy cô, sự chỉ dẫn tận tụy của giáo viên hướng dẫn, cùng với sự giúp đỡ ân cần của cán bộ nhân viên công ty TNHH Đăng Long, em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhà trường, Qúy thầy cô đã tạo điều kiện tốt nhất và giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập tại trường. Đặc biệt em xin được cảm ơn thầy TS.Nguyễn Ngọc Dương, thầy đã hướng dẫn cặn kẽ và luôn theo sát em trong giai đoạn vừa qua để em có thể hoàn thành chuyên đề tốt nhất trong khả năng của mình. Em xin chân thành cảm ơn :


Ban giám đốc Công ty TNHH Đăng Long.


Cán bộ nhân viên phòng Kinh Doanh.


Cán bộ nhân viên phòng Kế Hoạch Tổng Hợp.


Là những người đã nhiệt tình giúp em làm quen và hòa nhập với môi trường làm việc của công ty, đã trực tiếp hướng dẫn chỉ dạy tận tình, truyền đạt nhiều kinh nghiệm và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết giúp em hoàn thành tốt chuyên đề này. Qua giai đoạn này, em đã tích lũy và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để có thể làm tốt hơn công việc trong tương lại sau này. Cuối cùng em xin kính chúc Quý thầy cô, Ban giám đốc và các cán bộ nhân viên Công ty TNHH Đăng Long dồi dào sức khỏe. Trân trọng kính chúc công ty luôn thành công!


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................


Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2015


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1 Khái niệm về hoạt động xuất khẩu hàng hóa 4

1.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với quốc gia và doanh nghiệp 4

1.2.1 Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia 4

1.2.2 Đối với một doanh nghiệp 5

1.3 Các loại hình thức xuất khẩu chủ yếu 6

1.3.1 Xuất khẩu mậu dịch 6

1.3.2 Xuất khẩu phi mậu dịch 7

1.4 Nội dung công tác xuất nhập khẩu hàng hóa 7

1.4.1 Nội dung hoạt động xuất nhập khẩu 7

1.4.1.1 Lập phương án giao dịch 7

1.4.2 Quy trình xuất khẩu hàng hóa 8

1.4.2.1 Xin giấy phép xuất khẩu (nếu có) 8

1.4.2.2 Yêu cầu bên mua mở L/C 8

1.4.2.3 Chuẩn bị hàng xuất khẩu 9

1.4.2.4 Đăng kí giám định 9

1.4.2.5 Thuê phương tiện vận tải 9

1.4.2.6 Làm thủ tục hải quan 9

1.4.2.7 Mua bảo hiểm 11

1.4.2.8 Xin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 12

1.4.2.9 Thanh toán 12

1.4.2.10 Khiếu nại 19

1.5 Cơ chế quản lý xuất khẩu gỗ của Việt Nam 19

1.5.1 Các chính sách nội địa 19

1.5.2 Chính sách quốc tế 22

1.6 Thực trạng xuất khẩu gỗ của Việt Nam và những vấn đề đặt ra 23

1.6.1 Thực trạng xuất khẩu gỗ của Việt Nam 23

1.6.2 Những vấn đề đặt ra với ngành xuất khẩu gỗ của Việt Nam 25

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH XUẤT KHẨU ĐỒ GỖ TẠI CÔNG TY TNHH ĐĂNG LONG 27

2.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Đăng Long 27

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Đăng Long 27

2.1.2 Cơ cấu hoạt động của công ty TNHH Đăng Long 28

2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ 28

2.2.1.2 Cơ cấu tổ chức các phòng ban 29

2.1.3 Tình hình kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây 2012-2014 33

2.1.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2012-2014 33

2.1.3.2 Tình hình xuất khẩu của công ty trong 3 năm 2012- 2014 34

2.2 Phân tích quy trình xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ của công ty TNHH Đăng Long

...............................................................................................................................36

2.2.1 Kí hợp đồng 37

2.2.2 Xin giấy phép nhập khẩu (nếu có) 37

2.2.3 Chuẩn bị hàng hóa 38

2.2.4 Kiểm tra hàng hóa XK 39

2.2.5 Thuê phương tiện vận tải (nếu có) 40

2.2.6 Lập Bộ chứng từ 40

2.2.6.1 Hóa đơn thương mại 40

2.2.6.2 Phiếu đóng gói 40

2.2.6.3 Vận đơn đường biển 41

2.2.7 Làm thủ tục hải quan 41

2.2.8 Giao hàng XK 49

2.2.9 Gửi bộ chứng từ cho nhà NK 50

2.2.10 Giải quyết khiếu nại (nếu có) 50

2.3 So sánh quy trình xuất khẩu đang được áp dụng tại công ty TNHH Đăng Long và quy trình xuất khẩu trên lý thuyết 51

2.4 Thành công 53

2.5 Tồn tại 54

2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình xuất khẩu sản phẩm 56

2.6.1 Yếu tố khách quan 56

2.6.2 Yếu tố chủ quan 56

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 57

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ 59

3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 59

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quy trình xuất khẩu sản phẩm của công ty 59

3.3 Kiến nghị hoàn thiện quy trình xuất khẩu sản phẩm của công ty 66

3.3.1 Kiến nghị đối với nhà nước 66

3.3.2 Kiến nghị đối với Hải quan 67

3.3.3 Kiến nghị với công ty 67

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 68

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT


Từ viết tẳt

Giải nghĩa

L/C

Letter of Credit

T/T

Telegraphic Transfer

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

XK

Xuất khẩu

XNK

Xuất nhập khẩu

CAD

Cash Against Document

P

Phòng

TH

Tổng hợp

BP

Bộ phận

SX

Sản xuất

KH

Kế Hoạch

BCT

Bộ Chứng Từ


DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG

Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Đăng Long. 33

Bảng 2.2 Tỉ trọng xuất khẩu theo thị trường của công ty năm 2012-2014. 34

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 30/06/2022
Đánh giá:
4.4/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số