Hệ thống quản lý bán hàng online - 1


TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


THỰC TẬP CUỐI KHÓA NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM


HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE


TRẦN MINH NHỰT MSSV: DPM147166


2

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 102 trang: Hệ thống quản lý bán hàng online

GVHD: NGUYỄN MINH VI

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Hệ thống quản lý bán hàng online - 1

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rò họ tên)


Nội dung nhận xét:

- Đồng ý hay không đồng ý cho sinh viên báo cáo TTCK; Nếu không đồng ý cần ghi rò lý do.

- Kết quả đạt được so với yêu cầu;

- Ý kiến khác (nếu có)

LỜI CẢM ƠN


Lời đầu tiên, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy, cô đã giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu nhất cho chúng em bằng cả tâm huyết của một người giáo viên. Nhờ sự tận tâm giảng dạy, hết lòng truyền đạt những kiến thức của quý thầy cô giúp em thấy được những khuyết điểm của bản thân mình đế em rút kinh nghiệm và có được những kiến thức quy báu làm hành hành trang khi bước vào xã hội ngày một phát triển như hiện nay.

Và em xin chân thành cám ơn cô Nguyễn Minh Vi đã hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập cuối khóa vừa qua. Cô luôn hỗ trợ em hết mình, theo dòi và nhắc nhở trong suốt quá trình hoàn thiện đề tài của em, do đó em mới có thể hoàn thành tốt đề tài thực tập cuối khóa của mình.

Cuối cùng, em xin gửi lời cám ơn đến trưởng phòng Tin học của công ty Cổ phần Nam Việt là anh Trần Văn Tèo, người đã tạo điều kiện cho em được học hỏi kinh nghiệm và trải nghiệm môi trường làm việc của công ty. Anh đã hướng những hướng đi thật sự cần thiết cho em, luôn giúp đỡ em trong quá trình thực tập.

Bên cạnh đó, em xin tỏ lòng biết ơn đến toàn thể nhân viên phòng tin học của công ty Cổ phần Nam Việt đã tạo điều kiện cho em thu thập được nhiều thông tin cần thiết cho đề tài thực tập cũng như tiếp thu, học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế bổ ích.

Đề tại thực tập được thực hiện trong khoảng thời gian 2 tháng. Bước tiếp cận với dự án thực tế, kiến thức của chúng em vẫn còn hạn chế. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình của quý thầy cô và quý công ty. Những ý kiến đóng góp đó là hành trang quý giá giúp chúng em hoàn thiện được kiến thức sau này.

Cuối cùng em xin chúc quý thầy cô trường Đại học An Giang, quý thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin và toàn thể nhân viên công ty Cổ phần Nam Việt có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.

Long Xuyên, ngày 1 tháng 4 năm 2018

Sinh viên thực hiện

Trần Minh Nhựt

TÓM TẮT


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP

Giới thiệu sơ lược về đơn vị thực tập, về lịch sử hình thành cũng như về tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức chung của đơn vị. Khái quát lý do chọn đề tài, nhu cầu cần thiết của đề tài, phạm vi của đề tài, đối tượng và phạm vi ứng dụng

của đề tài.


CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tính khả thi của đề tài, nội dung bài toán đặt ra cần giải quyết và xác định phạm vi của đề tài. Cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, các công cụ và

công nghệ hỗ trợ trong quá tình thực tập.


CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỒNG

Thu thập thông tin sau đó tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu và mô tả thuộc tính từng bảng. Cấu trúc chức năng hệ thống. Thiết kế sơ đồ chức năng (use-

case), sơ đồ tuần tự, thiết kế giao diện chương trình, xử lý và mô tả hoạt động của chương trình, thiết kế cơ sở dữ liệu.


CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Kết luận kết quả thực tập bao gồm thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện và những gì đã đạt được, những hạn chế, hướng phát triển, một số tài liệu tham

khảo.

MỤC LỤC


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP 1

1.1. GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP 1

1.2. QUY TRÌNH KHÉP KÍN CỦA CÔNG TY 1

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4

2.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 4

2.2. ĐẶT VẤN ĐỀ 4

2.3. LỊCH SỬ GIẢ QUYẾT VẤN ĐỀ 5

2.4. PHẠM VI ĐỀ TÀI 5

2.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU/HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 6

2.6. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 8

2.6.1. Hệ quản trị CSDL SQL Server 8

2.6.2.Tổng quan về ASP.NET MVC 10

2.6.3. Tổng quan về WEB API 12

2.6.4. Tổng quan kiến trúc của Entity Framework 17

2.6.5. Tổng quan về Entity Framework Code First 21

2.6.6. HTML (Hypertext Markup Language) 24

2.6.7. CSS (Cascading Style Sheets) 24

2.6.8. JAVASCRIPT 24

2.6.9. Tổng quan về AngularJS 25

2.6.10. Tổng quan về ASP.NET Identity 29

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỒNG 32

3.1. CÁC BƯỚC HOÀN THÀNH DỰ ÁN 32

3.2. ĐÁNH GIÁ KHẢ THI VÀ RỦI RO 33

3.2.1. Khả thi về kinh tế 33

3.2.2. Khả thi về kỹ thuật 33

3.3.MÔ TẢ RỦI RO VỀ MẶT KỸ THUẬT 34

3.4. THU THẬP YÊU CẦU 35

3.4.1. Yêu cầu nghiệp vụ 35

3.4.2. Yêu cầu chức năng: 36

3.4.3. Yêu cầu phi chức năng: 37

3.4.5. Yêu cầu hệ thống: 38

3.5. PHÂN TÍCH 38

3.5.1. Sơ đồ use case 38

3.5.2. Mô tả chi tiết một số use case 47

3.5.3. Sơ đồ tuần tự 53

3.5.4. Sơ đồ lớp 58

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 61

4.1. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ 61

........................................................................................................................... 61 4.2. THIẾT KẾ CÁC BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU............................................... 63

4.3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN 74

TỔNG KẾT 83

DANH MỤC HÌNH


Hình 1. Quy trình khép kính của công ty 2

Hình 2. Hệ quản trị CSDL SQL Server 8

Hình 3. Các thành cơ bản trong SQL Server 9

Hình 4. Mô hình ASP.NET MVC 11

Hình 5. Cấu trúc REST 14

Hình 6. Kiến trúc của Entity Framework 18

Hình 7. Mô hình Entity Data Model 20

Hình 8. Luồng khởi tạo database 22

Hình 9. Định nghĩa lớp Context không có đối số truyền vào 22

Hình 10. Định nghĩa lớp Context truyền vào tên của database 23

Hình 11. Định nghĩa lớp Context truyền vào chuỗi kết nối 23

Hình 12. File App.config 23

Hình 13. Các tính năng chính của Angular JS 26

Hình 14. Ví dụ về directive 28

Hình 15. Danh sách các directive cơ bản 29

Hình 16. Các table của ASP.NET Identity 31

Hình 17. Sơ đồ use case tổng quát 40

Hình 18. Sơ đồ use case quản lý phía người quản trị 40

Hình 19. Sơ đồ use case quản lý đơn đặt hàng 41

Hình 20. Sơ đồ use case quản lý danh mục 42

Hình 21. Sơ đồ use case quản lý sản phẩm 43

Hình 22. Sơ đồ use case quản lý thành viên 44

Hình 23. Sơ đồ use case phía khách hàng 45

Hình 24. Sơ đồ use case đặt hàng 46

Hình 25. Sơ đồ tuần tự đăng nhập 53

Hình 26. Sơ đồ tuần tự đăng xuất 54

Hình 27. Sơ đồ tuần tự thêm thành viên 54

Hình 28. Sơ đồ tuần tự đặt hàng 55

Hình 29. Sơ đồ tuần tự thêm vào giỏ hàng 55

Hình 30. Sơ đồ tuần tự xem danh sách sản phẩm 56

Hình 31. Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm 56

Hình 32. Sơ đồ tuần tự sửa thông tin sản phẩm 57

Hình 33. Sơ đồ lớp (P1) 58

Hình 34. Sơ đồ lớp (P2) 59

Hình 35. Sơ đồ lớp (P3) 60

Hình 36. Cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ (P1) 61

Hình 37. Cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ (P2) 62

Hình 38. Cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ (P3) 63

Hình 39. Trang chủ 74

Hình 40. Giao diện thông tin chi tiết sản phẩm 75

Hình 41. Giao diện giỏ hàng 76

Hình 42. Giao diện đăng nhập 77

Hình 43. Giao diện trang quản trị 77

Hình 44. Giao diện danh sách sản phẩm 78

Hình 45. Giao diện trang thêm sản phẩm 79

Hình 46. Giao diện trang thống kê doanh số và lợi nhuận 80

Hình 47. Giao diện trang giới thiệu 81

Hình 48. Giao diện trang thông tin liên hệ 78

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 29/06/2022
Đánh giá:
4.5/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số