Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phòng và điêu trị bệnh trên lợn nái sinh sản tại trại lợn Thanh Vân huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

Xem tất cả 32 trang, được chia thành 4 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và điêu trị bệnh trên lợn nái sinh sản tại trại lợn Thanh Vân - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc - 4 thumb

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và điêu trị bệnh trên lợn nái sinh sản tại trại lợn Thanh Vân - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc - 4

Bảng 4.7. Kết quả điều trị bệnh trên đàn lợn con STT Tên bệnh Số lợn theo dõi (con) Số lợn mắc bệnh (con) Tỷ lệ mắc bệnh (%) Phác đồ điều trị Số lợn khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) 1 Tiêu chảy 657 58 8,82 Vime - Apracin + Atropin 1ml/10kg ...

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và điêu trị bệnh trên lợn nái sinh sản tại trại lợn Thanh Vân - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc - 3 thumb

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và điêu trị bệnh trên lợn nái sinh sản tại trại lợn Thanh Vân - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc - 3

Chữa bệnh viêm tử cung bằng cách: Sử dụng phương pháp tiêm kháng sinh vào màng treo cổ tử cung của lợn nái, điều trị viêm tử cung đạt hiệu quả cao: Streptomycin 0,25 g, penicillin 500.000 UI, dung dịch KMnO 4  1 % 40 ml + vitamin C (Smith và cs., ...

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và điêu trị bệnh trên lợn nái sinh sản tại trại lợn Thanh Vân - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc - 2 thumb

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và điêu trị bệnh trên lợn nái sinh sản tại trại lợn Thanh Vân - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc - 2

Trong buồng trứng thể vàng teo đi, noãn trong buồng trứng bắt đầu phát dục và lớn lên, các cơ quan sinh dục đều ở trạng thái sinh lý bình thường. -  Sinh lý quá trình mang thai và đẻ: Sau thời gian lưu lại ở ống dẫn trứng khoảng 3 ...

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và điêu trị bệnh trên lợn nái sinh sản tại trại lợn Thanh Vân - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc - 1 thumb

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và điêu trị bệnh trên lợn nái sinh sản tại trại lợn Thanh Vân - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc - 1

Đại Học Thái Nguyên Trư Ờng Đại Học Nông L Âm Nguyễn Tuấn Anh Tên Chuyên Đề : Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc Nuôi Dưỡng, Phòng Và Điều Trị Bệnh Trên Lợn Nái Sinh Sản Tại Trại Lợn Thanh Vân, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc Khóa Luận ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số