Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học

Xem tất cả 141 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 17 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 17

C. Đối tượng kỹ sư hay cử nhân các ngành gần: - Các kỹ sư hay cử nhân tốt nghiệp các ngành gần Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông; ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 16 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 16

568. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên bộ môn sư phạm kỹ thuật nông nghiệp tại Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Thanh Hương . ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 15 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 15

525. NGUYỄN THANH PHONG. Xây dựng chuẩn kỹ năng nghề nghiệp của ngành tin học lập trình tại trường trung học kỹ thuật công nghiệp Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thanh Phong . - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 14 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 14

VÒ THỊ NGỌC LAN Năm 2014: 479. DƯƠNG THỊ THÚY. Thiết kế, chế tạo phương tiện nhìn dạy học môn thiết kế trang phục IV trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Dương Thị Thúy . - Tp. Hồ Chí Minh: ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 13 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 13

Năm 2003: 441. NGUYỄN PHAN HÒA. Khảo sát thực trạng mô hình hoạt động các Trung Tâm dạy nghề Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp cải tiến: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Phan Hoà . - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 12 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 12

Năm 2010: 401. NGÔ HỮU LỄ. Tổ chức dạy học môn Microsoft Access theo hướng tích cực hóa người học tại trường Cao đẳng nghề An Giang: Luận văn thạc sĩ/ Ngô Hữu Lễ. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 11 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 11

358. ĐẶNG THỊ DIỆU HIỀN. Thiết kế bộ trắc nghiệm môn phương pháp giảng dạy tại trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin: Luận văn cao học/ Đặng Thị Diệu Hiền. - Tp. Hồ Chí ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 10 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 10

318. PHAN NGỌC LINH. Giải pháp phát triển đào tạo nghề điện công nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường tại trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long: Luận văn Thạc sĩ/ Phan Ngọc Linh . - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 9 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 9

278. TƯỞNG THỊ HỒNG LUYỆN. Khảo sát và đánh giá xu hướng chọn nghề của học sinh lớp 12 dưới tác động của nền kinh tế thị trường: Luận văn thạc sĩ/ Tưởng Thị Hồng Luyện . - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 8 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 8

NGUYỄN THANH THỦY Năm 2008: 236. LÊ MINH THẢO. So sánh các chương trình đào tạo Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trong và ngoài nước để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật nông nghiệp của trường ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 7 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 7

198. NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆN. Phát triển chương trình đào tạo nghề may công nghiệp hệ trung cấp tại trường Cao đẳng nghề số 8 Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để đáp ứng yêu cầu thực tế nghề may công nghiệp thời kỳ 2009 -2015: Luận văn ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 6 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 6

Năm 1999: 156. CHÂU THỊ KIM CHI. Phương thức giải quyết các tình huống có vấn đề trong quản lý giảng dạy tại các trường Trung học chuyên nghiệp dạy nghề - Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Châu Thị Kim Chi . - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 5 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 5

116. VŨ THỊ NGỌC. Ứng dụng tin học vào thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh: Chương trình lưu trữ và tìm kiếm tài liệu trong thư viện: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Vũ Thị Ngọc . - Tp. Hồ ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 4 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 4

ĐOÀN HUỆ DUNG Năm 2010: 78. DUY NHÂN HUỲNH HỒNG NGA. Xây dựng chương trình đào tạo nghề chế biến kẹo dừa trình độ sơ cấp nghề tại tỉnh Bến Tre: Luận văn thạc sĩ/ Duy Nhân Huỳnh Hồng Nga . - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 3 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 3

41. TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ. Xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm môn kỹ thuật vi xử lý trường Trung học Kỹ thuật thực hành: Luận văn Thạc sĩ/ Trần Thị Quỳnh Như. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 76tr.; ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 2 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 2

THƯ MỤC LUẬN VĂN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC HỌC CAO MINH THÌ Năm 1995: 1. CHÂU NGỌC THẠCH. Tình hình đào tạo và sử dụng giáo viên kỹ thuật Ban Điện - Mộc, Khoa Công nghiệp Phân hiệu Sư phạm Kỹ thuật Trường Cao đẳng Sư phạm Tp. Hồ Chí ...

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 1 thumb

Thư mục Luận văn chuyên ngành Giáo dục học - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh  Thư Mục Luận Văn Chuyên Ngành Giáo Dục Học (Chương Trình Đào Tạo Sau Đại Học) Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2014 Giới Thiệu Các Dịch Vụ Thư Viện Hcmute ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số