Tài Nguyên Du Lịch Tự Nhiên Và Du Lịch Nhân Văn Ở Thái Bình

Dốc nhỏ hơn 1%. Nhờ có đặc điểm địa hình bằng phẳng cùng với hệ thống sông ngòi dày đặc, thích hợp cho phát triển nông nghiệp nên Thái Bình cũng được coi là một trong những vựa lúa lớn của miền Bắc. Diện tích đất tự nhiên ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí