Nghiên giải pháp bảo mật mạng wireless dựa vào RADIUS - 1

Mục Lục Mục Lục 1 Lời Cảm Ơn . Lời Mở Đầu 4 Chương I: Tổng Quan Về Wireless Lan 5 1.1. Wireless Lan Là Gì? 5 1.1.1. Khái Niệm 5 1.1.2. Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển. 5 1.1.3. Ưu Điểm Của Wlan 6 1.1.4. Nhược Điểm 7 1.2. Cơ Sở Hạ Tầng ...

Nghiên giải pháp bảo mật mạng wireless dựa vào RADIUS - 2

O Chế độ gốc (root mode): Root mode được sử dụng khi AP kết nối với mạng backbone có dây thông qua giao diện có dây (thường là Ethernet) của nó. Hầu hết các AP đều hoạt động ở chế độ mặc định là root mode. o Chế độ cầu ...

Nghiên giải pháp bảo mật mạng wireless dựa vào RADIUS - 3

 Bảo mật dữ liệu trong wlan diễn ra ở tầng 2: Tầng liên kết dữ liệu (Data Link Layer)  Dữ liệu được mã hóa  Tầng liên kết dữ liệu cung cấp các phương tiện có tính chức năng và quy trình để truyền dữ liệu giữa các thực ...

Cài Enterprise Ca Và Request Certificate Từ Ca Enterprite Server

Authenticator gửi Access-Request trong một số ngẫu nhiên. MD5 sẽ băm (hash) số ngẫu nhien đó thành một dạng riêng là OR’ed cho mật khẩu của ngwoif dùng và gửi trong Access-Request User-Password. Toàn bộ RADIUS response sau đó được MD5 băm (hash) với ...

Nghiên giải pháp bảo mật mạng wireless dựa vào RADIUS - 5

4.4.3. Tạo Remove Access Policy Cũng trong cửa sổ Internet Authenticaton Service click chuột phải vào Remove Access Policies và chọn New Remove Access Policy. Trong Policy name đặt tên là wifi. Phương thức truy cập Access methois chọn Wireless trong hộp thoại Select ...

Nghiên giải pháp bảo mật mạng wireless dựa vào RADIUS - 6

KẾT LUẬN  Kết quả đạt được  Về lý thuyết: Phương pháp bảo mật mà nhóm nghiên cứu là một trong những phương pháp bảo mật WLAN tốt nhất hiện nay. Có ý nghĩa thực tiễn cao, áp dụng được co các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí